Havasi J?nos: Helyzet volt

1,900 Ft

R?g?ta motoszk?l bennem a gondolat, hogy ?sszefoglalom a nyolcvanas ?vek v?g?hez ?s a kilencvenesek elej?hez f?z?d? eml?keimet. Hogy mi?rt ?ppen ezen ?vek?t? Tal?n, mert az ?tmenet ?vtizede volt, egy kis rem?nnyel a f?l ?vsz?zados s?t?ts?g ut?n. Manaps?g gyakran hallom, olvasom, hogy a nyolcvanas ?vek Magyarorsz?gon m?r a reformok szellem?ben teltek el, s hogy a rendszerv?ltoztat?s el?k?sz?t?je tulajdonk?ppen maga az ?llamp?rt volt. A ?legvid?mabb barakk a szocialista t?borban?. Nos, ?n egy kicsit m?sk?nt eml?kszem. T?ny, hogy n?lunk nem hirdettek sz?ks?g?llapotot, mint Lengyelorsz?gban, de itt nem is sztr?jkoltak a jogaik?rt a gy?ri munk?sok. Legvid?mabb barakk? A nyolcvanas ?vtized ?ppen egyh?z?ld?z?ssel kezd?d?tt. Munkahelyemen, a Dun?nt?li Napl?n?l, tilos volt olyan faluk?pet k?zz?tenni, amelyen a templom is l?tszik, evang?likus lelk?sz ?desap?m 1983 ?szi hal?lakor hivat?s?t nem volt szabad felt?ntetnem a fizetett (!) gy?szh?rben, mert a lapkiad? v?llalat igazgat?ja szerint ?m?g ezen a m?don sem adunk engedm?nyt a vall?sos ideol?gi?nak?? Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a Dun?nt?li Napl? messze az egyik legliber?lisabb ?js?g volt a p?rtlapok k?z?l. S emellett ? egy?ltal?n nem utols?sorban ? a Napl?t kiv?l? szakmai m?helyk?nt ismert?k el. Monopolhelyzet?r?l nem vezet? garnit?r?ja, hanem maga a rendszer tehetett. S ami?rt kifejezetten h?l?snak kell lennem ut?lag is: nem akad?lyozt?k, hogy a j?val nagyobb t?r?shat?rral rendelkez? f?v?rosi lapokba ? ?let ?s Irodalom, HVG, ?j T?k?r, Magyar H?rlap ? meg?rhassam azokat a t?rt?neteket, amelyek a Napl?ban a helyi kiskir?lyokra tekintettel nem jelenhettek meg. Ez az a k?lyha teh?t, ahonnan k?nyvem szerkeszt?s?ben elindulok. K?zreadom az ?gynevezett rendszerv?lt?s el?tt, alatt ?s ut?n megjelent fontosabb riportjaimat, s ennek sor?n nagym?rt?kben t?maszkodom az 1989 m?rcius?ban alap?tott hetilapunk, A HELYZET ?sszegy?jt?tt p?ld?nyaira. A HELYZET kora sz?momra 1994 v?g?n, a Horn-korm?ny berendezked?s?vel ?rt v?get. Ami azut?n t?rt?nt, r?szben m?r szerepel Az IFOR ?ve c?m? k?nyvemben, r?szben m?g meg?r?sra v?r. Rem?lem, lesz er?m ?s id?m hozz?. S hogy lesz-e, aki majd egyszer elolvassa? Dr?ga bar?taim, az m?r nem az ?n dolgom?

Készleten