Hegyi Kl?ra: T?r?k forr?sok P?cs 16. sz?zadi t?rt?net?hez

1,000 Ft

P?cs t?r?k kor?nak els? f?l ?vsz?zada b?velkedik forr?sokban, a v?ros ?s k?rny?ke nemcsak a magyar, hanem a t?r?k lev?lt?ri anyagnak is ?lland? szerepl?je. Ez ut?bbi forr?scsoport oszm?n elbesz?l? munk?kb?l, n?pess?g- ?s ad??ssze?r?sokb?l, a D?lkelet-Dun?nt?l t?r?k birtokosainak list?ib?l ?s birtokadom?nyoz?si napl?b?l, valamint a v?rosb?l ?s t?rs?g?b?l befolyt kincst?ri j?vedelmek elsz?mol?saib?l ?ll. E k?tet a 16. sz?zadi p?csi p?nz?gyi sz?mad?sok ford?t?s?t teszi k?zz?. A ?p?nz?gyi sz?mad?sok? kifejez?s lehangol? unalmat ?g?r, ?s a t?r?k ? vagy kereszt?ny ? elsz?mol?sok t?bbs?ge val?ban nem strandolvasm?ny. Most azonban szerencs?nk van: a p?csi anyag sz?nes ?s ?rdekes, n?hol kifejezetten izgalmas. (Hegyi Kl?ra)
Le?r?sForr?sok P?cs t?rt?net?b?l 3.

ISSN 1787?7679
ISBN 978-963-87277-4-9
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 296 oldal
M?ret: 140×198 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Bevezet?s [Hegyi Kl?ra]
7
[I. Az ?ruforgalom bev?tele]
[10]
[II. A kincst?ri tulajdon? boltok b?rletj?vedelme]
[22]
[III. Az ?llami monop?liumok bev?tele]
[23]
[IV. Kisebb hagyat?kok elad?s?b?l sz?rmaz? bev?tel]
[24]
[V. K?l?nf?le v?mok]
[26]
[VI. Katonai ell?tm?nyok marad?kai]
[27]
[VII. A szult?ni h?sz-birtokok ad?bev?tele]
[27]
[VIII. Az ?llami dzs?mi alkalmazottainak fizet?se]
[30]
[IX. Mindenf?le egy?b kiad?s]
[30]
A p?csi p?nz?gyi k?rzet (munk?taa) elsz?mol?sai 1555?1572
33
1555. szeptember 4. ? 1556. szeptember 21.
35
1560. janu?r 29. ? 1561. m?rcius 2.
93
1564. m?rcius 2. ? 1565. m?rcius 3.
131
1567. november 27. ? 1568. janu?r 21.
163
1570. november 14. ? 1571. november 14.
167
1571. november 15. ? 1572. november 16.
203
A p?csi v?rkapit?ny hagyat?ki lelt?ra 1572-b?l
245
A m?rt?kek ?s p?nzek magyar?zata
255
Id?zett irodalom
258
Mutat?
261

Készleten