Herger Csab?n? (szerk.): A meg?lt kor

2,000 Ft

Egy 20. sz?zadi oral history ( ?d?m Antal ?s Rezs?h?zy Rudolf ?let?tja alapj?n )

Az ?g?r?g nyelvb?l sz?rmaz? k?zismert histore? kifejez?s eredeti jelent?se az, hogy a cselekv? elmond, le?r, elbesz?l valamit, amit megtudott. A t?rt?nelem megismer?s?nek ?tja t?bbf?le lehet: l?trej?het forr?sokra alapozott tud?s feldolgoz?sb?l vagy szem?lyes tapasztalatb?l, a k?zismeretb?l vagy ideol?giai tudatform?l?s eredm?nyek?nt. A histore? tudom?ny?nak m?vel?ire h?rul a feladat, hogy a r?gm?lt ?s a k?zelm?lt esem?nyeinek dokumentumait ?sszegy?jts?k, ?s kritikai elemz?s eredm?nyek?ppen a k?vetkez? gener?ci?k t?rt?nelmi tudat?t megalapozz?k. Ha ?k ennek a feladatnak ?gy tesznek eleget, hogy a vizsg?lt kort a szok?sos forr?sokon t?l szem?lyes ?lett?rt?netek, ?letutak feleleven?t?s?vel, az oral history m?dszer?vel k?zel?tik meg, akkor soksz?n?bb vil?g t?rul el?nk: a t?rsadalom sz?vet?be val? k?l?nb?z? be?gyaz?d?s m?s n?z?pontokon ?s m?s mentalit?sokon kereszt?l besz?li ?letre a t?rt?nelemk?nyvek z?rt vil?g?t.

?
Egy 20. sz?zadi oral history ( ?d?m Antal ?s Rezs?h?zy Rudolf ?let?tja alapj?n )

Az ?g?r?g nyelvb?l sz?rmaz? k?zismert histore? kifejez?s eredeti jelent?se az, hogy a cselekv? elmond, le?r, elbesz?l valamit, amit megtudott. A t?rt?nelem megismer?s?nek ?tja t?bbf?le lehet: l?trej?het forr?sokra alapozott tud?s feldolgoz?sb?l vagy szem?lyes tapasztalatb?l, a k?zismeretb?l vagy ideol?giai tudatform?l?s eredm?nyek?nt. A histore? tudom?ny?nak m?vel?ire h?rul a feladat, hogy a r?gm?lt ?s a k?zelm?lt esem?nyeinek dokumentumait ?sszegy?jts?k, ?s kritikai elemz?s eredm?nyek?ppen a k?vetkez? gener?ci?k t?rt?nelmi tudat?t megalapozz?k. Ha ?k ennek a feladatnak ?gy tesznek eleget, hogy a vizsg?lt kort a szok?sos forr?sokon t?l szem?lyes ?lett?rt?netek, ?letutak feleleven?t?s?vel, az oral history m?dszer?vel k?zel?tik meg, akkor soksz?n?bb vil?g t?rul el?nk: a t?rsadalom sz?vet?be val? k?l?nb?z? be?gyaz?d?s m?s n?z?pontokon ?s m?s mentalit?sokon kereszt?l besz?li ?letre a t?rt?nelemk?nyvek z?rt vil?g?t.

Készleten