Hi?ny, csonk?t[?s], (ki)h?z?s, (el)hallgat?s a dr?m?ban ?s a sz?npadon

2,950 Ft

Szerkesztette: P. M?ller P?ter, Balassa Zs?fia, G?rcsi P?ter, Neichl N?ra

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISSN 2415-8941
ISBN 978 615 5497 15 5
Megjelen?s: 2014
Terjedelem: 330 oldal
M?ret: 130×200 mm

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

Jelen k?tet k?zponti t?m?ja mind a dr?mat?rt?netben, mind a sz?nh?zi el?ad?sban izgalmas k?rd?st ?ll?t el?t?rbe. A hi?ny, csonk?t?s, kih?z?s, elhallgat?s ?rinti a dr?m?k eset?ben a sz?veg megr?vid?t?s?t, aminek lehetnek gyakorlati okai (az el?ad?s hossza), de ?pp ?gy szerepet j?tszhat benne a cenz?ra, vagy a rendez?i koncepci?. A sz?npadi hi?nyhoz sorolhat? p?ld?ul a n?ma szerepl?k jelenl?te (a megsz?lal?s hi?nya) vagy a testcsonk?t?s sz?nrevitel?nek megold?sai, de ?pp ?gy a kultur?lis ?t?r?sok sor?n bek?vetkez? csonk?t?sok, kihagy?sok, az eredeti m?ben szerepl? saj?toss?gok megv?ltoztat?sai.
K?tet?nk ? alapvet?en id?rendileg tagolt fejezetekbe rendezett ? tanulm?nyai egyszerre rajzolnak meg egy t?rt?neti ?vet az antik g?r?g dr?m?t?l a k?zelm?lt magyar irodalm?ig, ?s ugyanakkor a hi?ny dr?mai ?s sz?nh?zi t?m?j?nak szerte?gaz? volt?t is reprezent?lj?k. Teszik ezt azzal, hogy beemelik az elemz?sbe a jelelm?letnek a sz?nh?zi reprezent?ci?ra vonatkoztathat? n?zeteit, vizsg?lj?k a sz?nh?zi s?g?p?ld?nyok sz?vegv?ltozatait, nyomon k?vetik az adapt?ci?k sor?n az eredeti sz?npadi m?h?z k?pest v?grehajtott v?ltoztat?sokat, felt?rj?k az instrukci? (illetve annak ?rtelmez?se) ?s a sz?nh?zi gyakorlat k?z?tt fesz?l? fesz?lts?get, megmutatj?k a hi?nynak a trad?ci?k?pz?sben bet?lt?tt szerep?t, vagy r?vil?g?tanak a n?ma gy?sznak, a kommunik?ci? hi?ny?nak az egyszerre te?tr?lis ?s felforgat? erej?re.

Készleten