Horv?th Csaba: T?rt?nelem I-II.

2,000 Ft

A k?nyv term?szetesen nem p?tolja a szakk?nyvekb?l, tank?nyvekb?l szerezhet? t?rt?nelmi ismereteket, de elemz?sv?zlataival seg?t azokat rendszerbe foglalni, s hozz?j?rul a t?rt?nelmi t?rv?nyszer?s?gek, ?sszef?gg?sek megismer?s?hez, a t?rt?nelmi folyamatokban val? gondolkod?shoz, ?s lehet?s?get ad az ismeretek sokr?t?bb elsaj?t?t?s?ra. Az eredm?nyes felk?sz?l?shez aj?nlatos a k?vetkez? sorrendet betartani: egy-egy t?rt?nelmi kornak a k?z?piskolai jegyzetb?l, tank?nyvb?l val? ?tolvas?sa ut?n ?rdemes elsaj?t?tani a korszak gazdas?gi-, t?rsadalmi-, politikai viszonyainak elemz?sv?zlat?t, kronol?gi?j?t, majd ?ttanulm?nyozni a fogalomt?rat, a n?vregiszterben szerepl? t?rt?nelmi szem?lyeket felismerni t?rben-id?ben, s hely?kre tenni. A tank?nyv ?ttanulm?nyoz?sa ut?n v?gezz?k el az essz?k?rd?sek elemz?s?t, ezut?n ker?lhet sor az ellen?rz? r?szteszt kit?lt?s?re. Felt?tlen?l javasoljuk, hogy folyamatosan haszn?lj?k a t?rt?nelmi atlaszokat, t?rk?peket. A m?sodik k?tet sorozattesztjei m?r egy-egy nagyobb t?rt?neti kor ?ttanulm?nyoz?s?nak felm?r?s?re ?s ellen?rz?s?re adnak lehet?s?get. A hossz?essz? vari?ci?k megold?sa bizony?thatja a t?rt?nelmi folyamatban val? gondolkod?s k?pess?g?t. V?g?l a felv?teli tesztekkel az eg?sz felk?sz?l?st is ellen?rizni lehet. A bibliogr?fia, az irodalomjegyz?k a t?rt?nelemhez nagyobb ?rdekl?d?ssel fordul?k ig?nyeit el?g?theti ki.

Le?r?s

Felk?sz?t?, teszt- ?s seg?dk?nyv felv?teliz?k ?s ?retts?giz?k sz?m?ra

ISSN 1215-9875
Kiad?:? Prezident Kiad?, ?K sorozat
Megjelen?s: 1998 – 1999
Nyelv: magyar
Terjedelem: 189 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 140×195 mm

Tartalom (I-II. k?tet)

 

I. r?sz: Az ?skor7
II. r?sz: Az ?kori kelet9
III. r?sz: A g?r?g t?rt?nelem14
IV. r?sz: R?ma21
V. r?sz: A korai k?z?pkor30
VI. r?sz: Magyarorsz?g t?rt?nete 1301-ig37
VII. r?sz: A h?b?ri t?rsadalom vir?gkora (egyetemes t?rt?net)43
VIII. r?sz: Magyarorsz?g t?rt?nete 1301-152654
IX. r?sz: A kora?jkor61
X. r?sz: Magyarorsz?g 1526-1711.70
XI. r?sz: Egyetemes t?rt?nelem (a 17-18. sz?zad)78
XII. r?sz: Egyetemes t?rt?nelem 1789-1848.84
XIII. r?sz: Magyarorsz?g a 18. sz?zadban92
XIV. r?sz: Magyarorsz?g a reformkorban (1849-ig)97
XV. r?sz: Egyetemes t?rt?nelem 1848-1914106
XVI. r?sz: Magyarorsz?g 1849-1914115
XVII. r?sz: Az els? vil?gh?bor? ?s a p?rizs-k?rny?ki b?k?k123
XVIII. r?sz: Egyetemes t?rt?nelem a k?t vil?gh?bor? k?z?tt128
XIX. R?sz: Magyarorsz?g a k?t vil?gh?bor? k?z?tt139
XX. R?sz: A m?sodik vil?gh?bor?, Magyarorsz?g a m?sodik vil?gh?bor?ban149
XXI. R?sz: A nemzetk?zi politika f?bb von?sai 1945 ut?n156
XXII. R?sz: Magyarorsz?g t?rt?nete 1944 ut?n170
XXIII. R?sz: R?sztesztek megold?si ?tmutat?i189
XXIV. R?sz: Diagramelemz?sek218
XXV. R?sz: Nagy- (hossz?) essz? vari?ci?k228
XXVI. R?sz: Sorozattesztek232
XXVII. R?sz: Sz?beli t?telvari?ci?k282
XXVIII. R?sz: T?rt?neti f?ldrajz – hol van ma?286
XXIX. R?sz: Az 1996. ?vi felv?teli tesztek ?s megold?sai295
XXX. R?sz: Az 1997. ?vi felv?teli tesztek ?s megold?sai328
XXXI. R?sz: Az 1998. ?vi felv?teli tesztek ?s megold?sai355
XXXII. R?sz: Bibliogr?fia389

Elfogyott