Husz?r Zolt?n: A Duna vonz?s?ban

2,500 Ft

A Dunag?zhaj?z?si T?rsas?g (DGT), amely a sz? pozit?v ?rtelm?ben vett multinacion?lis nagyv?llalatnak is tekinthet?, korai k?z?p-eur?pai integr?ci?s t?nyez?nek sz?m?tott mintegy 120 ?ves t?rt?nete id?szak?ban, 1829-es alap?t?s?t?l 1938-ig, az Anschlussig. T?rt?nete sor?n mindig a nagyv?llalati gazdas?gi, m?k?d?si racionalit?st igyekezett szem el?tt tartani, hiszen csak ?gy tudott fennmaradni a konkurenciaharcban. Ebben a rendszerben a gazdas?gi eredm?nyess?g priorit?sa mellett term?szetes helye volt a munk?sj?l?ti int?zked?seknek, a munk?slak?s ?p?t?seknek, a v?llalati iskola?gynek, az eg?szs?g?gynek ?s az eg?szs?gbiztos?t?snak, a m?vel?d?si ?s kultur?lis egyes?leteknek, a munkav?llal?k lelki gondoz?s?nak, minden ?rintett felekezet t?mogat?s?val, valamint a j?t?konykod?s ?s a k?z?leti, politikai befoly?sol?s k?l?nb?z? form?inak.

Készleten