In zu? krisjunuluj ? Kar?csony napj

3,200 Ft

Alig egy ?ve jelent meg a Kr?k, kr?k vergy? ? B?jj, b?jj z?ld ?g c?m? magyar ? be?s nyelv? mond?k?s k?tet?nk, m?ris bemutathatjuk leg?jabb kiadv?nyunkat. E k?tet?nk t?m?ja a t?l ?s a hozz? kapcsol?d? ?lm?nyek, ?nnepek. A t?li id?szak id?j?r?sa, a T?lap? ?rkez?se, a kar?csonyi k?sz?l?d?s, az ?nnepv?r?s kedvelt t?ma minden koroszt?ly sz?m?ra.
?
Le?r?sFord?t?k: P?lmain? dr. Ors?s Anna, K?v?ri Zolt?nn?, L?ng Eszter, Vass T?nde

ISBN 9789636423377
Kiad?: PTE BTK Nevel?studom?nyi Int?zet Romol?gia ?s Nevel?sszociol?gia Tansz?k
Megjelen?s: 2010
Nyelv: be?s ?s magyar
Terjedelem: 47 oldal + CD mell?klet
K?t?s: kem?ny k?t?s
M?ret: 135×200 mm

Mivel a be?s n?pk?lt?szetben ilyen t?m?j? dalok, versek m?r nem terjednek nemzed?kr?l nemzed?kre, a be?s csal?dok t?bbs?g?hez a gyerekversek, mond?k?k t?bbnyire az ?vod?kb?l, iskol?kb?l jutnak haza ? legink?bb m?r csak magyar nyelven. Most megjelent ford?t?sainkkal arra is lehet?s?get teremt?nk, hogy ez a folyamat megfordulhasson, ?s egyre sz?lesebb legyen a be?s nyelven is megtanulhat? versek v?laszt?ka.
A k?tet ?jdons?ga, hogy a kiv?lasztott n?pk?lt?seket n?gyf?le ford?t?sban k?z?lj?k, abban a sorrendben, amelyben a szerz?ket t?ntett?k fel.
Alkot?t?rsaim ez esetben egyetemi levelez? k?pz?sben r?szt vev? feln?tt hallgat?k, akik ezt a feladatot kih?v?snak tekintve nem csak sorokat, versszakokat, de be?s nyelvtud?sukat is megm?retve, teljes ford?t?sokat k?sz?tettek. ?gy e k?tetben a mester ?s h?rom tan?tv?nya ford?t?sa tal?lhat? egym?s mellett – , d?ntse el az olvas?, melyik az a v?ltozat, amely ?zl?s?nek a legink?bb megfelel.
A k?tethez CD is k?sz?lt, amely a n?gy ford?t?sb?l egyet tartalmaz, megk?nny?tend? minden olvas? verstanul?s?t is.
J? sz?rakoz?st k?v?nunk minden olvas?nknak!

Készleten