Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor Andr?s: 29%, a megold

4,990 Ft

Egy sikeres v?llalkoz?nak, egy c?gnek van networking strat?gi?ja. Egy sikeres ?zletember a kapcsolati t?k?j?t is meg tudja forgatni, mozg?sba tudja hozni, folyamatosan tudja t?pl?lni. Ebben a k?nyvben a tudatos kapcsolat?p?t?s strat?gi?j?t alkot? alapvet? eszk?z?k mellett fel lehet fedezni azt a n?gy, a kapcsolati t?ke felhalmoz?s?ban ?s aktiviz?l?s?ban rendk?v?li gyorsas?ggal megt?r?l? forr?st, amely a hossz? t?v?, megalapozott sikerhez vezet? ?ton a gyors eredm?nyekre szomjaz? t?relmetlens?get is k?pes csillap?tani.

K?nyv?szeti adatok

ISBN 978-963-12-8083-8

M?ret: 145×225 mm

Terjedelem: 280 oldal

K?t?s: ragaszt?k?t?tt, bor?t? f?li?zva

Kiad?: Avidor Andr?s

Ismertet?s:

 

Ma m?r, ahogy vil?gszerte, Magyarorsz?gon is a networking az egyik leger?sebb ?zletfejleszt?si gyakorlat. A m?rt eredm?nyek azt mutatj?k, hogy a tudatos kapcsolat?p?t?s ?ltal szerzett partners?gek ?s az ezeknek k?sz?nhet? aj?nl?sok hat?konyan k?pesek n?velni a v?llalkoz?sok ?zleti eredm?ny?t. Felt?ve persze, hogy azt tudatosan, szisztematikusan, c?lorient?ltan m?velik a c?gtulajdonosok ?s a vezet?k, ha hajland?ak elsaj?t?tani a legjobb recepteket ?s fejleszteni ebb?li k?pess?geiket. ?rdemes megragadni a networking ny?jtotta lehet?s?geket, mivel ? felm?r?sek szerint ? azok a friss ?zleti kapcsolatok megszerz?s?n t?l es?lyt k?n?lnak az id?menedzsel?si probl?m?k megold?s?ra, s?t a stressz-szint cs?kkent?s?re is.

Készleten