J?ki L?szl?: A r?zsa komplex f?ggv?nyei

3,200 Ft

J?ki L?szl? 1942-ben sz?letett P?csett. A Nagy Lajos Gimn?ziumban tett ?retts?gi ut?n az E?tv?s Lor?nd Tudom?nyegyetemen szerzett fizikusi diplom?t. 1965-t?l a K?zponti Fizikai Kutat?int?zet (KFKI) tudom?nyos munkat?rsa, majd f?munkat?rsa, 1975?1980 k?z?tt tudom?nyos igazgat?helyettes. 1975-ben v?dte meg atommaghasad?si t?m?ban ?rt kandid?tusi ?rtekez?s?t. 1972-t?l jelennek meg ismeretterjeszt? ?r?sai, sz?muk meghaladja a 2200 t?telt. Orsz?gos napilapok, foly?iratok, internetes port?lok k?zlik ?r?sait. 500-n?l t?bb r?di?-, illetve telev?zi?-m?sorban is v?gzett ismeretterjeszt?st. 2009-ben, hal?la ut?n k?t h?ttel jelent meg a Hetedh?that?r Kiad? gondoz?s?ban els? gy?jtem?nyes k?tete, A r?zsa komplex f?ggv?nyei.

ISBN 978?963 06 6854 5
Kiad?: Hetedh?that?r
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 294 oldal
M?ret: 150×210 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, f?z?tt

 

Tartalom

El?sz?
9
Csod?latos a fizika
11
Fizika a XX. sz?zad el?est?j?n
12
Fizika: a nagy tudom?ny
27
Mit k?sz?nhet?nk a fizik?nak a mindennapokban
33
Egys?gben a k?t kult?ra
47
Az els? angol ?js?g ?s Hungaria
49
Megfejtem Makk ezredes titkos?r?s?t
55
Csillag?szok elemzik Van Gogh k?peit
63
?Hogy szem ott semmi szikl?t nem tal?lt”
67
A n?k sz?ps?ge ?s az atomok
71
Szentkuthy Mikl?s
74
Kvantumfizika ?s m?gia
77
A r?zsa komplex f?ggv?nyei
80
Newton-alma
83
Kutat?k a homokoz?ban
87
S?rtudom?nyi kutat?sok
89
Feynman ?s a spagetti
93
A nyakkend?k?t?s elm?lete
96
A cip?f?z?s legjobb m?dja
98
A t?rp?k vil?ga – nano?jdons?gok
100
Napenergia-hasznos?t?s
104
Kutat?k a homokoz?ban
112
?kori ?lmot vettek a fizikusok
114
Fizikusok a sz?npadon
117
Bohr ?s Heisenberg
119
Tragikus balesetek Los Alamosban
124
Isten ?s Stephen Hawking
128
A tud?sok intellektu?lis szintje -Dario Fo szerint
132
A f?szereben Richard Feynman
137
Piszkos h?goly?k a vil?g?rben
139
?rid?j?r?s
141
Nukle?ris energiaell?t?s ?reszk?z?n
150
?rruha – ?letfontoss?g? szolg?ltat?
157
?A Pille a Nemzetk?zi ?r?llom?son
160
Az ?st?k?skutat? Rosetta
164
Az ?st?k?s?k – ?piszkos h?goly?k”
170
Pormint?k az ?rb?l
173
Sz?ps?g, boldogs?g, ruh?k ?s ?kszerek
177
A sz?ps?g k?plete
179
A boldogs?g k?plete ?s terjed?se
181
Sz?nv?lt? ruh?k
186
Sz?ps?gipar az ?korban
190
Sug?rz? top?z
192
H?res smaragdok
194
?kszer gy?gyszerb?l
197
Szent Gr?ljukat keresik a fizikusok
199
Antianyag: fant?zia ?s val?s?g
201
LHC – a vil?g legnagyobb r?szecskegyors?t?ja
208
S?t?t anyag, s?t?t energia
218
Ml f?n terem a spagetti?
237
A spagettifa term?se
239
R?vid t?rt?netek
243
Bolondos Nobel-d?jak
247
M?lt ?s j?v?
271
A Planck-korszak, avagy milyen volt a vil?g kezdete
273
Meddig jut el ?tven ?v alatt a tudom?ny?
278
Amit m?g nem tudunk
291

Készleten