J?ki L?szl?: Szeress?tek a spagettit!

3,200 Ft

?K?s?rleti fizikusk?nt a laborat?rium volt a munkahelyem. A laborat?riumi meghat?roz?s szerint a laborat?rium a term?szettudom?nyi vizsg?latok, m?r?sek, k?s?rletez?s, kutat?s c?lj?ra berendezett helyis?g. Feles?gem konyh?nkat nevezte laborat?riumnak, ? ott k?s?rletezett eredm?nyesen ?s sikeresen. Konyhai t?rgy? ?r?saim nem sz?lethettek volna meg seg?ts?ge n?lk?l.
Saj?t konyh?nk laborat?riumm? min?s?t?sekor m?g nem tudtuk, hogy Jean Anthelme Brillat-Savarin, a kiemelked? gasztron?mus m?r r?gen laborat?riumnak tekintette a konyh?t. A r?ismer?s ?r?m?vel olvastam 1825-ben ?rt sorait, azokat a szavakat, amelyeket k?nyv?ben a professzor a szak?cs?hoz int?zett: ??n kiss? makacs. Ez?rt nem volt k?nny? meg?rtetni ?nnel, hogy a laborat?rium?ban v?gbemen? folyamatok semmi egyebek, mint a term?szet ?r?k t?rv?nyeinek megval?sul?sai, ?s azok a dolgok, amelyeket gondolkod?s n?lk?l csin?l, mert ?gy l?tta m?sokt?l, ezek is a legalapvet?bb tudom?nyos t?telekb?l k?vetkeznek.? Rem?lem, a kedves olvas? nem lesz makacs, ?s a k?tet olvasgat?sa k?zben bel?tja Brillat-Savarin igaz?t…
V?g?l Szepsi Csombor M?rton 1620-ban ?rt soraival aj?nlom munk?mat az olvas?k j?indulat?ba. ?Ily illend? okok alat ki menend? k?nyveczkemet T?zteletes, Nemes ?s B?cz?letes Vraim, k?rlek hogy jo neven vegy?tek, minden gonosz nyelvek ellen oltalmazzatok, ?s engemet b? fogadot io akaratotoknak t?nd?kl? sz?uets?g?ben mind vegik meg tarczatok. Legyetek jo eg?ss?ghben.?

ISBN 978?963 88300 1 2
Kiad?: Hetedh?that?r
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 248 oldal
M?ret: 150×210 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, f?z?tt

 

Tartalom

 

Magam ments?ge11
Nem besz?lnek, esznek13
A csal?di vacsor?k j?t?kony hat?sai15
A sz?ps?g k?plete, avagy koplaljunk-e ?18
A boldogs?g egyszer? k?plete21
Szerelmi var?zsl?sok ?tellel, itallal24
Habos a vil?g?27
Sonka n?lk?l nincsen h?sv?t31
H?sv?ti sz?nes toj?sok33
Sonka n?lk?l nincsen h?sv?t36
Tavaszi ?zek, illatok40
Tavaszi z?ldek43
M?rges k?kek47
P?r?hagym?val a csat?ba51
Sal?ta sal?t?b?l, francia m?rt?ssal54
Mit s?tsz kis sz?cs?57
Mit s?tsz kis sz?cs?59
Barna h?s, barna s?r62
Robbant?ssal puh?tj?k a h?st65
Ny?ri lazacr?zsasz?n ?s r?kv?r?s69
R?di?t hallgatnak a kagyl?k72
M?-lazacok a tudom?ny szolg?lat?ban76
Hal?sz? ?rd?ghal ?s m?s tengeri r?mek80
Szeress?tek a spagettit!85
F?nkot keleszt?nk87
L?dg?ge a levesben90
Kelta keny?r93
Szeress?tek a spagettit!96
Nobel-d?jasokon is kifogott a spagetti100
A spagettifa term?se103
Feny?mag v?di a pesto m?rt?st106
Piros ketchup feh?r havon110
?let a m?lyh?t?ben115
Elet a h?t?szekr?nyben117
?let a m?lyh?t?ben121
J?gkocka-tudom?ny125
K?rti professzor receptje: fagyott Florida128
Vigy?zat! Robban a v?z!132
s?lt alma a whiskyben135
S?rtudom?nyi kutat?sok137
Rejt?lyes ?raml?sok a Guinness s?rben142
S?lt alma a whiskyben145
?Z?ld t?nd?r” ?s f?ldreng?s149
Boriv?knak val?152
Szilveszteri pezsg?155
Farsangi k?poszta korhelyeknek158
?ljen szerecsendi?-vir?ggal!161
F?szerdivatok163
?ljen szerecsendi?-vir?ggal!167
A bazsalikom megv?d a baziliszkuszt?l170
K?t k?zeli rokon: szegf?szeg ?s van?lia173
Kolb?szf?szer ?s hegyi ?r?m?k: major?nna, oregano176
A szent bab?r179
Halas napokon a gy?mb?r adott ?zt183
Pascal? diszn? ?s a szarvasgomba187
Arany, t?mj?n, mirha napkeletr?l190
A sajtok ?s a cukor nagy gy?ny?r?s?ge195
B?d?s a sajt?197
Lyukas a sajt!200
A cukor nagy gy?ny?r?s?ge203
Ajkadr?l tiszta m?z csurog206
Odalenn v?r m?z?z? s?rbet210
Rep?l a habostorta214
K?s?rletek k?v?folttal217
A kekszm?rtogat?s egyenlete219
F?z?s k?zben221
A hagyma ?s a k?nnyek223
Szem?vegre sz?llnak az olajcseppek225
A lencse ?s a g?zok229

Készleten