John Keegan: Az els? vil?gh?bor?

4,990 Ft

Az egyik legismertebb hadt?rt?n?sz, John Keegan az egyik legfontosabb k?nyvet ?rta meg az els? vil?gh?bor?r?l. Ez a h?bor? nem egy t?voli, csak a t?rt?nelemk?nyvek lapjain ?l? esem?nysor, hanem hat?saiban nagyon is jelenval?, dr?mai t?rt?n?s – ma is abban a korszakban ?l?nk, amelynek f? k?rvonalait ez a h?bor? alak?totta ki. Az els? vil?gh?bor?val elindult esem?nysor vezetett el a mai hatalmi-politikai-t?rsadalmi viszonyok kialakul?s?ig.

Keegan egy?ttal nagy mes?l? is, sodr?an meg?rt k?nyve lapjain ?jra ?t?lhetj?k a r?gi vil?got romba d?nt?, kataklizmikus esem?nyek dr?m?j?t.

A szerz? amellett, hogy sok izgalmas hadt?rt?neti r?szletet is vizsg?l, a legalapvet?bb k?rd?seket feszegeti: mi?rt d?nt?tt ?gy egy j?m?d?, gazdags?gi, kultur?lis ?s hatalmi sikereinek cs?cs?n l?v? kontinens, hogy kock?ra tesz mindent, amit addig el?rt, ?s belebonyol?dik ebbe a sz?rny?, ?npuszt?t? ?s gyilkos haz?rdj?t?kba? Amikor a konfliktus gyors ?s d?nt? v?gkifejlethez juttat?s?nak rem?nye n?h?ny h?napon bel?l minden?tt elveszett, mi?rt hat?roztak m?gis ?gy a hadvisel? hatalmak, hogy makacsul kitartanak amellett, hogy folytatj?k a katonai er?fesz?t?seiket, ?s tot?lis h?bor?ra mozg?s?tanak, amivel fiatal f?rfilakoss?gukat teljes eg?sz?ben kiteszik a fennmarad?sukat vesz?lyeztet? ?rtelmetlen m?sz?rl?snak?

John Keegan Az els? vil?gh?bor?ja, amellett, hogy nagyszer? olvasm?ny?lm?nyt k?n?l, m?lt?n foglal helyet a legnagyobb hadt?rt?neti ?s t?rt?neti munk?k k?z?tt.

Készleten