John Keegan: Hat hadsereg Normandi?ban – A D-napt?l P?rizs felszabad?t?s?ig, 1944. j?nius 6. – augusztus 25.

4,300 Ft

A Hat hadsereg Normandi?ban a vil?gh?r? hadt?rt?n?sz, John Keegan egyik alapm?ve. A m?sodik vil?gh?bor? egyik legink?bb dr?mai ?s sorsd?nt? esem?ny?t, a sz?vets?gesek normandiai partrasz?ll?s?t ?s az azt k?vet? esem?nyeket mes?li el sodr?, olvasm?nyos form?ban. A c?mben ?g?rt hat hadsereg igaz?b?l h?t. K?l?n fejezetet kap az amerikai, a kanadai, a sk?t (!), az angol (!), a n?met, a lengyel ?s a szabad francia. A magyar olvas?nak revel?ci?t jelenthet, ahogyan az angol-brit Keegan megmutatja a haz?ja sz?razf?ldi hader?nem?t alkot? r?szek mark?ns nemzeti jellegzetess?geit, amelyek a fegyvernemv?laszt?st ?s a harcmodort is er?sen befoly?solt?k (?s befoly?solj?k mind a mai napig). Keegan tan?ri p?lyafut?sa els? ?vtizedeiben a brit katonai akad?mi?n, Sandhurstben egy?tt oktatott a h?bor?t megnyer? tisztek jav?val. Ez a k?zvetlen ?rintkez?s egyed?l?ll? lehet?s?get biztos?tott a sz?m?ra, hogy meg?rtse a m?sodik vil?gh?bor?s hadvisel?s alapk?rd?seit. A k?nyv t?bb izgalmas t?m?t is vizsg?l: t?bbek k?z?tt, hogy milyen hadsereget ?ll?t ki egy-egy t?rsadalom, ?s az a fegyveres er? mennyire k?pezi le az illet? t?rsadalmat; ?s ezzel ?sszef?gg?sben pedig mi tette a modern id?k szakmailag leghat?konyabb hadsereg?v? a n?metet, amelyet nemcsak hogy egy, a v?gletekig gonosz ?s aljas, de gazdas?gi ?s t?rsadalompolitikai szempontb?l csak a Szovjetuni??hoz foghat?an kev?ss? hat?kony ?s irracion?lis rezsim ?ll?tott ki. Keegan szakszer?s?ge ?s intellektu?lis m?lys?ge mellett nagy mes?l? is, ?s ebben a k?nyv?ben sem okoz csal?d?st olvas?inak.

Elfogyott