K. D. Williams, J. P. Forgas: A t?rsas ?n – Az ?nmegismer?s szoci?lpszichol?gi?ja

4,800 Ft

Az ?n a pszichol?gia egyik legfontosabb, ugyanakkor legkev?sb? vil?gos fogalma. Sz?ls?s?gen individualista korunkban, amely p?lda n?lk?l ?ll? m?don hangs?lyozza az egy?nis?g ?s a teljes?tm?ny fontoss?g?t, az ?n pszichol?gi?ja ir?nt k?l?n?sen nagy az ?rdekl?d?s. K?nyv?nk f? c?lja, hogy informat?v ?s tudom?nyos szempontb?l helyt?ll?, ugyanakkor olvasm?nyos ?ttekint?st adjon az ?n kutat?s?nak ?j fejlem?nyeir?l, ?s egys?ges k?pet ny?jtson az olvas?nak az ?n, az ?ntudat illetve az ?nk?p szem?lyes, szem?lyk?zi ?s csoportk?zi oldalaival kapcsolatos friss eredm?nyekr?l.

Készleten