K?d?r Anna: ?K?rberajzolni a t?z ?rny?k?t?

1,270 Ft

Milyen jelent?sek hozhat?k l?tre filmanyagok ?jb?li felhaszn?l?sa, priv?t felv?telek, filmh?rad?-r?szletek, j?t?kfilmr?szletek, t?v?m?sorok filmbe illeszt?se r?v?n? Milyen helyet kaphatnak a tal?lt filmek, arch?vok, konkr?t filmid?zetek olyan alkot?sokban, amelyek zenei vagy k?pz?m?v?szeti szerkeszt?si elveket adapt?lnak filmre vagy filmessz?k?nt j?rnak k?r?l elvont fogalmakat? Hogyan haszn?lta az arch?vokat a hetvenes ?vek legfiatalabb filmes nemzed?ke a magyar mozg?k?pgy?rt?s egyik legszabadabb ?s leg?nt?rv?ny?bb m?hely?ben, a Bal?zs B?la St?di?ban?
?r?som a BBS 1968-1979 k?z?tt k?sz?lt filmjeiben megjelen? arch?vhaszn?lat elemz?s?n kereszt?l olyan mont?zs ?tleteket, jelent?salkot?s? lehet?s?geket mutat be, amelyek alapvet? v?ltoz?st jelentettek a filmk?sz?t?s addigi gyakorlat?hoz k?pest ?s messzemen?en befoly?solt?k a k?s?bbi filmes nemzed?k formanyelv?t. A m?dszerek ?s technik?k m?g?tt kibontakoz? gondolatok rendszerez?se r?v?n az ?r?s c?lja egy olyan fogalmi ?s szerkezeti rend megalkot?sa, amely lehet?v? teszi az elemzett m?vek ?s arch?vhaszn?latuk beilleszt?s?t a magyar ?s k?lf?ldi filmt?rt?neti, filmelm?leti kontextusba.

K?d?r Anna 2009-ben v?gzett a P?csi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kar?n, kommunik?ci?- ?s m?diatudom?ny szakon – jelenleg az ELTE Film-, M?dia- ?s Kult?raelm?leti Doktori Program hallgat?ja. A sz?veg a szerz? 2009-ben megv?dett diplomamunk?j?nak ?tdolgozott v?ltozata. Jelenlegi kutat?sa arch?v filmanyagokat felhaszn?l? vide?- ?s filmm?v?szeti alkot?sok elemz?s?t ?s rendszerez?s?t foglalja mag?ban.

Le?r?s?jra felhaszn?lt felv?telek a Bal?zs B?la St?di? 1968-1979 k?z?tt k?sz?lt filmjeiben

Kiad?: PTE BTK Kommunik?ci?- ?s M?diaelm?leti Tansz?k
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 62 oldal.
M?ret: 160×225 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?tt

Tartalom

BEVEZET?S
7
A ?TAL?LT FILM” FOGALMA ?S LEHET?S?GEI
9
A ?TAL?LT FILM” MAGYAR ?S EUR?PAI VONATKOZ?SAI
14
TAL?LT FILMEK A BBS 1968-79 K?Z?TTI FILMJEIBEN
23
Az arch?v felv?telek filmen megfogalmazott tartalmi ?s szerkezeti kutat?sa
23
Arch?vok a fikci? hat?r?n
30
Fikt?v arch?vok
42
KONKL?ZI?
47
BIBLIOGR?FIA
49
FILMOGR?FIA
53
MELL?KLET
55

Készleten