K?d?r Annam?ria: Mesepszichol?gia 2. – ?traval? k?nyes nevel?si helyzetekhez

3,360 Ft

A Mesepszichol?gia els? r?sz?ben a mese szerep?re, az ?letkori saj?toss?goknak megfelel? mesev?laszt?sra ?s a mese ?rzelmi intelligencia fejleszt? hat?s?ra koncentr?ltam. A m?sodik r?szben a sz?l?-gyermek kapcsolat ?tveszt?it, azokat a “k?nyes” nevel?si helyzeteket veszem g?rcs? al?, amelyekben csak a hiteles sz?l?i jelenl?t hozhat val?di megold?st. A mese ugyanis az ?n megk?zel?t?semben nemcsak n?pmes?t ?s m?mes?t jelent, hanem a saj?t ?letmes?nket is: azt a t?rt?netet, amelyet ?nmagunkr?l, gy?kereinkr?l, hitvall?sunkr?l, ?lmainkr?l ?s c?ljainkr?l, f?lelmeinkr?l ?s f?jdalmainkr?l, kudarcainkr?l ?s gy?zelmeinkr?l mondunk el ?nmagunknak ?s a gyermek?nknek. Ezt r?ad?sul nemcsak este vagy az erre sz?nt pillanatokban, de folyamatosan mes?lj?k, sokszor szavak n?lk?l is – a jelenl?t?nkkel, viselked?s?nkkel, ?nmagunkhoz, az emberekhez ?s a vil?ghoz val? hozz??ll?sunkkal.

Sz?l?k?nt, pedag?gusk?nt a nevel?s sor?n is a magunk t?rt?net?t mes?lj?k. A szab?lyok, hat?rok kijel?l?se ?s betartat?sa; a motiv?l?s; a probl?mamegold?s k?rd?seiben t?rt?n? v?laszt?sok mind r?lunk, a mi vil?gk?p?nkr?l sz?lnak. Tetteinkkel mes?lj?k el, hogy miben hisz?nk, mi?rt k?zd?nk, mi az, ami tov?bbvisz a neh?z helyzetekben – ?s azt is, hogy mikor adjuk fel. B?r egy-egy nevel?si probl?ma kapcs?n legt?bbsz?r a gyermek?nk viselked?s?re f?kusz?lunk, azt szeretn?nk megv?ltoztatni, r?lunk mes?l az is, hogy melyik az a konfliktushelyzet, ami dr?mai fesz?lts?get okoz benn?nk, ?s az is, hogy mit kezd?nk vele. A gyermek b?mulatos pontoss?ggal mutat r? arra, amin dolgoznunk kell, a vele kapcsolatos neh?zs?gek jelz?sek – ?s egyben lehet?s?gek is a tov?bbl?p?sre. Felh?vj?k a figyelm?nket arra, hogy miben kell v?ltoznunk, fejl?dn?nk. Igen, ha engedj?k, gyermek?nk ?t?rja a t?rt?net?nket – ?s ebben a folyamatban mi v?lunk tanul?v?.

M?sodik k?nyvemben t?lnyom?r?szt azokr?l a nevel?si k?rd?sekr?l ?rok, amelyekkel kapcsolatban a legt?bbsz?r k?rtek t?lem tan?csot az elm?lt ?vek sor?n, ?s igyekszem megmutatni azt is, hogy mik?nt jelennek meg ezek a helyzetek a mes?kben. Korcsoportokra ?s t?mak?r?kre lebontva aj?nlok olyan, val?ban magas sz?nvonal?, magyar ?s k?lf?ldi szerz?k ?ltal ?rt mes?ket, melyeknek meggy?z?d?sem szerint j? haszn?t vehetj?k a probl?m?k megold?s?ban.

A k?tet t?z ?jabb, ?ltalam ?rt ?rzelmi intelligencia fejleszt? mes?t is tartalmaz a 4-9 ?ves koroszt?ly sz?m?ra. Nagy kedvvel folytattam Lilla ?s T?nd?rbogy? t?rt?net?t, akik sz?mos ?jabb kaland sor?n fedezik fel a k?ls? ?s bels? vil?got.

Elfogyott