K?llai J?nos – K?zdi Bal?zs: ?j t?vlatok a klinikai pszichol?gi?ban

1,980 Ft

A klinikai pszichol?gia napjaink l?lektan?nak egyik legdinamikusabban fejl?d? ter?lete, ahol a term?szettudom?nyos megismer?s ?s a jelent?sek meg?rt?se egys?gben jelenik meg. Az emberi agym?k?d?ssel ?s a biol?giai adotts?gokkal kapcsolatos ?j eredm?nyeket a korszer? klinikai pszichol?gia ugyan?gy mag?ba ?p?ti, mint a korai szem?lyis?gfejl?d?sre vonatkoz? k?t?d?selm?leti vagy t?rgykapcsolat-elm?leti tapasztalatokat. Az elm?lt ?vekben a klinikai pszichol?gi?ban is megjelentek a pszichol?gia ?j ir?nyzatainak – p?ld?ul a narrat?v pszichol?gia vagy a kultur?lis pszichol?gia – eredm?nyei. A k?nyv szakavatott szerz?k ?ltal ?rott fejezetei a klinikai pszichol?gia ?j eredm?nyeit ?s kutat?si dilemm?it foglalj?k ?ssze.

Kiad?: ?J MAND?TUM K?NYVKIAD?
Oldalak sz?ma: 218

Bor?t?: F?ZVE
S?ly: 200 gr
ISBN: 9799639336956
Nyelv: MAGYAR
Kiad?s ?ve: 2002

 

Készleten