Kalocsai P?ter: K?zleked?s- ?s v?rost?rt?neti tanulm?nyok (19-20. sz?zad)

3,000 Ft

A szerz? kutat?si ter?lete k?zleked?s- ?s v?rost?rt?net Magyarorsz?gon a 19. ?s a 20. sz?zadban, ezen bel?l is els?sorban a v?rosi k?zleked?s t?rt?nete. A t?mak?r?n bel?l f?leg a vid?ki Magyarorsz?gra ?sszpontos?t, mert az kev?sb? ismert, mint Budapest ? ut?bbi feldolgozottabb. Az urbaniz?ci?nak a moderniz?ci?s makrofolyamat r?szek?nt val? meghat?roz?sa mag?val vonta azt, hogy a v?ros, mint t?rt?nelmi probl?ma vizsg?lata jobban a t?rt?n?szek l?t?k?r?be ker?lt. E meg?llap?t?s azonban nem vonatkozik a k?zleked?si infrastrukt?r?ra. A tanulm?nyk?tet v?logat?s a szombathelyi t?rt?n?sz elm?lt 10 ?vben e t?mak?r?kben sz?letett ? esetenk?nt nehezen hozz?f?rhet? ? publik?ci?ib?l, amelyek k?z?s jellemz?je, hogy t?bb oldalr?l k?zel?tik meg a vizsg?lt t?m?t, aminek szakszer? bemutat?s?t ?br?k, t?bl?zatok, t?rk?pek, k?z- ?s mag?ngy?jtem?nyekb?l sz?rmaz? k?pek seg?tik.

Az Ezerarc? vas?t, illetve az Ezerarc? vas?t II. k?tetek mellett Dr. Kalocsai P?ter, a Savaria Egyetemi K?zpont f?iskolai docense ?ltal ?rt K?zleked?si- ?s v?rost?rt?neti tanulm?nyok (19-20. sz?zad) c?m? k?tet?vel kieg?sz?lve imm?r h?rom k?zleked?st?rt?neti t?rgy? kiadv?nyt tudunk az olvas?k figyelm?be aj?nlani.

 

  1. A v?rosi vasutak ?s a t?rt?net?r?s Magyarorsz?gon a kezdetekt?l napjainkig
  2. A v?rosi k?zleked?s moderniz?ci?ja Magyarorsz?gon (1867?1914)
  3. A vid?ki v?rosi villamosvasutak telep?l?sfejleszt? hat?sa a dualizmus kori Magyarorsz?gon
  4. Az ikerv?ri v?zi er?m? hat?sa a nyugat-dun?nt?li v?rosfejl?d?sre (1895?1914)
  5. A k?zleked?s szerepe a v?rosi t?rhaszn?latban Szombathelyen (1945?1968)
  6. A szombathelyi polg?ri rep?l?s t?rt?nete a 20. sz?zadban

Készleten