Kamen Nevenkin: B?cs m?g v?rhat – A budapesti hadm?velet bevezet? szakasza

4,990 Ft

“1944. okt?ber 29-?n a szovjet csapatok t?mad?s?val kezdet?t vette a 108 napos budapesti hadm?velet, amelyben a harcol? felek a m?sodik vil?gh?bor? magyarorsz?gi harcainak tal?n legs?lyosabb ?sszecsap?sait v?vt?k meg. Az offenz?va els? napjaiban val?s?gos versenyfut?s zajlott: vajon a szovjet vagy a n?met er?k ?rik el els?k?nt a magyar f?v?rost?

A szerz? ezt a r?vid, de rendk?v?l esem?nyd?s hadt?rt?neti epiz?dot a lehet? legr?szletesebben t?rgyalja ?s elemzi. Munk?j?nak egyik legf?bb tudom?nyos er?nye ?ppen az els?dleges forr?sok kiegyens?lyozott ar?nya, hiszen mind a t?mad? szovjet csapatok, mind pedig a v?d? n?metmagyar er?k harctev?kenys?g?t alapvet?en eddig j?r?szt ismeretlen lev?lt?ri forr?sokra t?maszkodva mutatja be.

Kiad?:
Oldalak sz?ma:
456
Bor?t?:
C?RNAF?Z?TT, KEM?NYT?BL?S
S?ly:
880 gr
ISBN:
9789638962386
Nyelv:
MAGYAR
Kiad?s ?ve:
2014
Illusztr?ci?:
T?RK?PEKKEL

Készleten