Kapit?ny ?gnes – Kapit?ny G?bor: T?rgyak szimbolik?ja

2,890 Ft

Kiad?:??J MAND?TUM K?NYVKIAD?
Oldalak sz?ma: 246
Bor?t?: PUHAT?BL?S, RAGASZT?K?T?TT
S?ly: 392 gr
Nyelv: MAGYAR
Kiad?s ?ve: 2005
A szerz?k “Besz?l? h?zak” c?m? munk?juk folytat?sak?nt (amelyben a lak?sok, lak?shaszn?lati m?dok szimbolikus elemeit vizsg?lt?k), ?j k?nyv?kben bemutatj?k, hogy az individualiz?l?d?s, az urbaniz?ci?, a polg?rosod?s, a globaliz?ci? tendenci?i a lak?shaszn?lat milyen szimbolikus jelens?geiben jutnak kifejez?d?sre. Az elm?leti bevezet?t k?vet?en ismertetik egy empirikus kutat?s eredm?nyeit, melynek sor?n k?rd??ves ?s interj?s m?dszereket alkalmazva t?bbek k?z?tt arra kerestek v?laszt, hogy melyek a megk?rdezettek leghasznosabb, legf?ltettebb, legszebb t?rgyai, gyerekkorukat, kamaszkorukat, feln?tt? v?l?sukat felid?z?, illetve az identit?sukat legink?bb kifejez? t?rgyak; mit szoktak aj?nd?kozni ?s mit szeretnek aj?nd?kba kapni; melyek a sz?mukra ellenszenves, tasz?t? t?rgyak; mit szoktak aj?nd?kozni ?s mit szeretnek aj?nd?kba kapni; melyek a sz?mukra ellenszenves, tasz?t? t?rgyak, milyen asszoci?ci?k kapcsol?dnak az ?reges ?s fiatalos, f?rfias ?s n?ies t?rgyakhoz; milyen t?rgyak hordoznak legink?bb preszt?zst, melyek a oderns?g szimb?lumai ?s ?gy tov?bb. A k?nyv azt j?rja k?r?l, hogy a t?rgyak haszn?lati funkci?ik mellett h?nyf?le jelent?ssel, milyen k?pzeteket, ?rzelmeket mozg?s?tva vesznek r?szt az ?let?nkben; mi?rt is v?lhatnak gyakran olyan fontoss?g, k?zvetlen jelent?s?g?ket meghalad?v?.

Készleten