Karl Haushofer – P?n?zsia

950 Ft

A kiadv?ny Karl Haushofer professzor ?s t?bornok k?t tanulm?ny?t foglalja mag?ban, melyek ?zsia geopolitikai jelent?s?g?t t?rgyalj?k. A p?nr?gi?k elm?lete k?zponti helyet foglal el a n?met geopolitikai iskola szeml?let?ben; az els? ?r?s ezt az elgondol?st bontja ki a legnagyobb kontinens vonatkoz?s?ban, alapos ?ttekint?s?t ny?jtva a m?lt sz?zad h?szas ?s harmincas ?veinek jelent?sebb, a t?m?ba v?g? politikai ir?nyul?sainak is. A m?sodik tanulm?ny az ?zsiai peremter?letek ?s ?tk?z??llamok le?r?s?ra v?llalkozik, ?gyszint?n t?gabb keretbe helyezve korabeli szerep?ket, kitekint?st ny?jtva m?ltjukra ?s felv?zolva j?v?beli lehet?s?geiket is.

Terjedelem: 49 oldal
Bor?t?: puhat?bl?s, t?z?tt k?t?s
ISBN: 978-963-12-8692-2
Nyelv: Magyar
Kiad?s ?ve: 2017
Illusztr?ci?: fekete-feh?r t?rk?pek
Kiadta: Disciplina Kiad?

Készleten