Kasza P?ter: Egy korszakv?lt?s szemtan?ja. Brodarics Istv?n p?lyak?pe

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497353
Megjelen?s: 2015
Nyelv: magyar
Terjedelem: 270 o.
M?ret: 130×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt


Ismertet?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Brodarics Istv?n 1480 k?r?l sz?letett Szlav?ni?ban, kisnemesi csal?dban. Iskol?zotts?g?nak, nyelvtud?s?nak ?s j?l megv?lasztott p?rfog?inak k?sz?nhet?en f?nyes karriert futott be, melynek sor?n a korabeli Eur?pa szinte valamennyi uralkod?j?val, fontosabb politikus?val ?s jelent?sebb tud?s?val, m?v?sz?vel megismerkedett. 1539-ben a magyar f?papi elit tagjak?nt, v?ci p?sp?kk?nt ?rte a hal?l. Nemcsak az ?letp?lya rendk?v?li, de az a hat ?vtized is, amely Brodarics sz?let?se ?s hal?la k?z?tt eltelik. Sz?let?sekor a Hunyadi M?ty?s korm?nyozta Magyarorsz?g Eur?pa egyik legjelent?sebb k?z?phatalma, a kir?ly udvara pedig a humanizmus fellegv?ra; hal?la ut?n k?t ?vvel viszont Buda m?r a t?r?k?, az orsz?g pedig m?sf?l ?vsz?zadra h?rom r?szre szakad. Brodarics Istv?n ennek a sorsford?t? b? f?l ?vsz?zadnak egyik legfontosabb szemtan?ja, aki nem csak ?t?lte, de alak?totta is kor?nak esem?nyeit, de ami tal?n enn?l is fontosabb, ?r?saiban be is sz?molt r?luk. 1526-ban az orsz?g kancell?rjak?nt vett r?szt a moh?csi csat?ban, az ?tk?zetr?l ?rt besz?mol?ja a magyar historiogr?fia egyik legfontosabb sz?vege. T?bb sz?z levele pedig nem csak egy eur?pai l?t?k?r? humanista gondolataiba enged betekint?st, de elkalauzolja olvas?it a korabeli nagypolitika legfontosabb esem?nyeinek s?r?j?be, kir?lyi udvarokba, vesz?lyes diplom?ciai utakra ?s orsz?gos k?rd?seket ?rint? titkos t?rgyal?sokra is.
Kasza P?ter t?bb mint t?z ?ve foglalkozik Brodarics Istv?n irodalmi ?s politikai tev?kenys?g?vel. Sz?mos konferencia-el?ad?s ?s cikk mellett 2012-ben jelentette meg Brodarics levelez?s?nek kritikai kiad?s?t. A t?rt?n?sz-filol?gus szerz? impon?l? forr?sismeretre alapozott, olvasm?nyos st?lusban meg?rt, sz?mos ?j eredm?nyt felmutat? Brodarics-?letrajza m?lt?n tarthat ig?nyt nemcsak a korszakkal foglalkoz? t?rt?n?szek, irodalom- ?s m?vel?d?st?rt?n?szek, de a sz?lesebb olvas?k?z?ns?g ?rdekl?d?s?re is.

Készleten