Katus L?szl?: A modern Magyarorsz?g sz?let?se

5,800 Ft

Az 1990 ?ta a p?csi egyetemen tan?t? gazdas?g-, t?rsadalom- ?s egyh?zt?rt?n?sz egyetemi tank?nyve a magyar t?rt?nelem k?t ?vsz?zad?t, a szatm?ri b?k?t?l az els? vil?gh?bor? kit?r?s?ig tart? id?szakot foglalja ?ssze. Mint ahogy a k?tet c?m?b?l is kider?l, a szerz? egys?ges korszakk?nt, a hagyom?nyos rendi politikai, t?rsadalmi, gazdas?gi strukt?r?kat lebont? ?s a modern, polg?ri Magyarorsz?g alapjait lefektet? reformkorszakk?nt l?tja ?s l?ttatja a 18-19. sz?zadot. A v?ltoz?s ?teme ugyan nem volt egyenletes, id?nk?nt megtorpant, de ?gy is az ?let egyre t?bb ter?let?re kiterjedt. Ennek demonstr?l?sa ?rdek?ben Katus L?szl? elbesz?l?s?t nem korl?tozza a politikat?rt?net esem?nyeire, hanem r?szletesen foglalkozik a t?rsadalom, a gazdas?g, a kult?ra ?s a m?vel?d?s ter?n megragadhat? folyamatokkal. A rendi politikai ?s t?rsadalmi rendszert jogi ?s int?zm?nyi ?rtelemben felsz?mol? 1848-as polg?ri forradalommal k?t nagyobb alr?szre osztott k?tetb?l megismerhetj?k – t?bbek k?z?tt – a korabeli t?rsadalom ?s n?pess?g szerkezet?t, a nemzetis?gi ?s vall?si viszonyokat, a mez?gazdas?g ?s az ipar teljes?tm?ny?t, az oktat?s ter?n bek?vetkez? v?ltoz?sokat. A b?s?ges irodalomjegyz?kkel z?rul? k?tet sz?veg?t t?bl?zatok, grafikonok ?s kerettel kiemelt hosszabb forr?sszemelv?nyek eg?sz?tik ki. A korszer? ?s alapos ?sszefoglal?t az egyetemi hallgat?k mellett a korszak ir?nt m?lyebben ?rdekl?d? sz?les nagyk?z?ns?g sz?m?ra is ?rdemes aj?nlani.

Készleten