Katus L?szl?: Eur?pa t?rt?nete a k?z?pkorban

4,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339592
Megjelen?s: 2014
Nyelv: magyar
Terjedelem: 572 o.
M?ret: 165×235 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bla, c?rnaf?z?tt
Illusztr?ci?: 270 ff ill. + 20 t?rk?p

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet a 3. sz?zad k?zep?t?l, a R?mai Birodalom v?ls?g?t?l a 15. sz?zad v?g?ig t?rgyalja a k?z?pkor t?rt?net?t. Az?t a kor?t, amelyben a saj?tos eur?pai civiliz?ci? megsz?letett ?s feln?vekedett. Ekkor ment v?gbe az a sokoldal? fejl?d?s a t?rsadalmi ?let minden ter?let?n ? a technik?ban, a gazdas?gban, a t?rsadalomszervez?d?sben, a politikai int?zm?nyekben ?s a tudom?nyban ?, amelynek eredm?nyek?ppen az ?jkorban Eur?pa lett a vil?g vezet? civiliz?ci?ja. A k?tet nem puszt?n hagyom?nyos esem?nyt?rt?neti ?sszefoglal?, hanem egyr?szt a k?l?nb?z? orsz?gok p?rhuzamos fejl?d?st?rt?net?t ny?jtja, m?sr?szt a politikat?rt?net mellett az eur?pai gazdas?g- ?s t?rsadalomt?rt?netet, valamint a kult?ra v?ltoz?sait ?ll?tja k?z?ppontba, s r?szletesen foglalkozik az egyh?znak a korszakban bet?lt?tt, kiemelked? szerep?vel is. El?t?rbe ?ll?tja az eur?pai fejl?d?s eredeti jellegzetess?geit, s r?mutat azokra a saj?tosan eur?pai t?rsadalmi ?s politikai int?zm?nyekre, technikai ?s kultur?lis v?vm?nyokra, amelyek az ?jkorban tov?bb t?k?letesedve az eur?pai kult?ra legjellemz?bb saj?toss?gait ?s a legjelent?sebb hozz?j?rul?st jelentett?k az egyetemes emberi fejl?d?shez.

Készleten