Katus L?szl?: Soksz?lam? t?rt?nelem

4,100 Ft

Nyolcvan ?ves (2008) Katus L?szl?, a P?csi Tudom?nyegyetem k?z?pkori ?s kora ?jkori tansz?k?nek docense. Ebb?l az alkalomb?l l?tott napvil?got a t?rt?n?sz professzor f?l ?vsz?zados munk?ss?g?b?l v?logat? gy?jtem?nyes tanulm?nyk?tet. A szerkeszt?k, akik a szerz? egykori tan?tv?nyai, az ?jkorra ?s a magyar nyelven megjelent publik?ci?kra szor?tkoztak, mell?zve a k?z?pkori vonatkoz?s? cikkeket, valamint a csak idegen nyelven megjelent tanulm?nyokat. A szinte eredeti ?llapotukban k?z?lt ?r?sokat n?gy nagy t?ma k?r? csoportos?tott?k: Gazdas?g ?s n?pess?gt?rt?net ?s Nemzetis?gi k?rd?s; v?g?l pedig hat tanulm?ny erej?ig ?letrajzok kaptak helyet, k?l?n v?ve a t?rt?net?r?k, illetve egy csoportosul?s (Annales) ?rt?kel?s?t. A tal?l?an k?lt?i c?met megvil?g?t? szerz?i nyilatkozat a bor?t?n olvashat?: ?A r?szletet mindig igyekeztem az eg?sz t?rt?neti folyamat, a soksz?lam?, glob?lis t?rt?nelem perspekt?v?j?b?l szeml?lni, abba be?ll?tani. A t?rt?n?sek ?s folyamatok kusza z?rzavar?b?l pr?b?ltam sz?lamonk?nt ?ssze?ll?tani, meghallani azt a soksz?lam? zen?t, ami az emberi t?rt?nelem.? A jegyzetekkel ?s tanulm?nyv?gi forr?s- ?s irodalomjegyz?kkel szerkesztett k?tet lez?r?sak?nt a Sz?zadv?g 2007/3. sz?m?ban megjelent Katus L?szl?val k?sz?lt interj? r?vid?tett v?ltozata olvashat?.

V?logatott tanulm?nyok ?s cikkek?
Szerkesztette: Nagy Mariann ?s V?rtesi L?z?r

ISBN 978?963?642?225 7
Kiad?: P?csi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kar T?rt?nelem Tansz?kcsoport
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 461 o.
M?ret: 168×250 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

 

Tartalom

El?sz?
5
?
Gazdas?g- ?s n?pesed?st?rt?net
?
A mez?gazdas?g t?k?s fejl?d?s?nek f?bb von?sai az Osztr?k-Magyar Monarchia d?lszl?v ter?letein
9
A keleteur?pai iparosod?s ?s az ??n?ll? t?k?s fejl?d?s? k?rd?s?hez
67
A Monarchia k?z?s piaca
119
Sz?ll?t?si forradalom Magyarorsz?gon a 19. sz?zadban
134
Saint-simonist?k Magyarorsz?gon: Az Osztr?k-Magyar ?llamvas?tt?rsas?g szerepe a magyar gazdas?gban 1914 el?tt
143
A demogr?fiai ?tmenet k?rd?sei Magyarorsz?gon a 19. sz?zadban
155
?
?
Nemzetis?gi k?rd?s
?
Magyar nemzetis?gi politika 1790?1848
177
De?k ?s a nemzetis?gi k?rd?s
191
Kossuth ?s a nemzetis?gi k?rd?s
203
Egy kisebbs?gi t?rv?ny sz?let?se
225
De?k Ferenc ?s a horv?t kiegyez?s
255
A Tisza korm?ny horv?t politik?ja ?s az 1883. ?vi horv?torsz?gi n?pmozgalmak
273
Szlov?k politikai ?s t?rsadalmi ?let Budapesten a dualizmus kor?ban
323
A t?rt?neti eml?kezet kritikus elemei a K?rp?t-medence n?pein?l
343
?
?
?letrajzok
?
B?r? E?tv?s J?zsef
355
Baross G?bor
375
Wekerle S?ndor
381
?
?
T?rt?net?r?k
?
Az Annales a t?rt?nettudom?ny elvi ?s m?dszertani k?rd?seir?l
389
Fernand Braudel
405
Henri Pirenne
409
??
?lett?rt?neti interj? Katus L?szl?val
423

Készleten