Kerepeszki R?bert: Dar?nyi K?lm?n. P?lyak?p, szem?lyis?g, korrajz

3,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Megjelen?s: 2018
ISBN 9789634670155
M?ret: B/5, 165×240 mm
Terjedelem: 322 oldal
K?t?s: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet, amelyet az Olvas? a kez?ben tart, k?t egym?ssal szorosan ?sszef?gg? r?szb?l ?ll. Egyr?szt hagyom?nyos ?rtelemben vett politikai p?lyarajz, ami Dar?nyi K?lm?n korm?nyf? (1886-1939) ?let?tj?nak egy-egy peri?dus?t kronologikusan, illetve az egym?ssal p?rhuzamosan fut? esem?nyeket tematikus csoportokba rendezve elemzi a csal?di h?tt?rt?l ?s az ifj?kort?l, a hivatali rangl?tra k?l?nb?z? ?llom?sain ?t eg?szen hal?l?ig. K?l?n figyelmet kapnak az ?let?t egyes szakaszaira es? t?rt?nelmi, t?rsadalmi ?s politikai k?r?lm?nyek, mivel egy biogr?fia akkor ?rheti el igaz?n a t?le elv?rhat? eredm?nyt, ha nemcsak a sz? szoros ?rtelm?ben vett ?letrajz, hanem korrajz is egyben. A korrajz a l?lektani vonatkoz?sok miatt is sz?ks?ges, hogy l?thassuk, milyen t?rt?nelmi ?s t?rsadalmi ?k?rnyezetben? alakult ki ?s fejl?d?tt tov?bb a vizsg?lt szem?lyis?g. E szempontokat figyelembe v?ve a k?tet utols? fejezetei ?pszichobiogr?fiai k?s?rletnek? is felfoghat?k. A ?k?s?rlet? jelen esetben Dar?nyi K?lm?n jellemrajz?nak, lelki alkat?nak egy lehets?ges, ugyanakkor min?l r?szletesebb olvasat?nak bemutat?s?ra vonatkozik. A k?tet szerz?je elm?leti ?s m?dszertani szempontokat figyelembe v?ve, a kort?rs v?lem?nyekb?l kiindulva a csal?di hat?sokon ?t a min?l m?lyebb l?lektani ?sszetev?kig vizsg?lja, hogy milyen ember ?llt egy meghat?roz? ?s kritikus id?szakban, az 1930-as ?vek m?sodik fel?ben a magyar politikai ?let els? vonal?ban. A k?nyv szeml?let?ben Dar?nyi K?lm?n, illetve az ?letp?ly?ja jelent?s r?sz?vel egybev?g? Horthy-korszak piedeszt?lra emel?se vagy el?t?l?se helyett a t?rgyilagoss?g ig?ny?t, a megismer?s ?s a meg?rt?s sz?nd?k?t k?v?nja ?rv?nyes?teni.

Elfogyott