K?ri Katalin: Le?nynevel?s ?s n?i m?vel?d?s az ?jkori Magyarorsz?gon

6,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789634670377
Megjelen?s: 2019
Nyelv: magyar
Terjedelem: 746 o.
M?ret: 165×240 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?nyv szint?zisteremt? ig?nnyel mutatja be az ?jkori magyarorsz?gi n?nevel?s magyar nyelv?, nyomtatott forr?sokra alapozott t?rt?net?t. A k?tet alapj?ul szolg?l?, csaknem h?rom ?vtizedes kutat?s f?k?nt a k?z?ps? ?s fels? t?rsadalmi r?tegekhez tartoz? magyarorsz?gi ?s erd?lyi l?nyok ?s n?k hist?ri?j?t, nevel?s- ?s m?vel?d?st?rt?net?t vizsg?lja sz?lesk?r? nemzetk?zi be?gyazotts?ggal ?s ?sszehasonl?t?sokkal, az ?nmag?ban is igen t?g t?mak?rt n?t?rt?neti kontextusba helyezve. A k?tet k?z?ppontj?ban a 17?18. sz?zad fordul?j?t?l a 20. sz?zad elej?ig terjed? b? k?t ?vsz?zad ?ll, ami nevel?s-, m?vel?d?s-, t?rsadalom-, n?-, eszme-, politika- ?s gazdas?gt?rt?neti szempontb?l is t?bb, ?nmag?ban is tanulm?nyoz?sra m?lt? korszakot foglal mag?ba. A t?g id?keretek kijel?l?s?t annak a folyamatnak a nyomon k?vet?se indokolta, hogy az ?jkor kezdeti, a hagyom?nyos n?ide?l szerinti l?nynevel?st c?lul t?z? l?p?seit?l hogyan ?sz?letik meg? a 20. sz?zad elej?re az a ?modern? n?, aki ? ha korl?tok k?z? szor?tottan is ? el?sz?r r?szes?lhetett a f?rfiak?hoz hasonl? k?pz?sben valamennyi iskolai szinten, ?s kor?bban soha nem l?tott m?don ?lhetett a kor m?vel?d?si lehet?s?geivel. A szerz? sokszempont?, alapos vizsg?lata megmutatja, hogy a n?nevel?s kibontakoz?sa egy?rtelm?en a rendi t?rsadalmat fokozatosan lebont? soksz?n? emancip?ci? egyik r?szfolyamatak?nt ?rtelmezhet?. Prof. dr. K?ri Katalin az MTA doktora, a PTE BTK Nevel?studom?nyi Int?zet?nek tansz?kvezet? egyetemi tan?ra. F? kutat?si ter?lete a dualizmus kori Magyarorsz?g nevel?s?gye, a n?nevel?s ?s a gyermekkor t?rt?nete, az iszl?m k?z?pkori nevel?s?gye ?s a spanyol nevel?st?rt?net.

Készleten

Leírás

Nemzetk?zi kitekint?ssel ?s n?t?rt?neti alapoz?ssal