Kis P?ter: A kir?lyi szolg?l?n?pi szervezet a 13-14. sz?zadban

4,100 Ft

A k?tet a kir?lyi birtokok ?s n?peik t?rt?net?t mutatja be a 13. sz?zad elej?t?l a 14. sz?zad k?zep?ig terjed? id?szakban, az adatokat ?s a probl?m?kat a birtokszervezet igazgat?sa, valamint a birtokszervezetnek a magyar kir?lyok politik?j?ban bet?lt?tt szerepe k?r? csoportos?tva. Az olvas? ?gy – a leg?jabb eredm?nyek r?v?n – r?szletes k?pet nyer a korabeli uralkod?k hatalm?nak fontos t?masz?t jelent? int?zm?ny e k?t k?rd?s?r?l.
?
Le?r?sSzegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r 25.

ISBN 9789633060803
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 230 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

El?sz?5
1.Bevezet?s7
1.1. A monogr?fia c?lkit?z?sei, forr?sai, m?dszerei7
1.2. A t?m?val foglalkoz? szakirodalom eredm?nyeinek v?zlatos ?sszefoglal?sa10
1. 2. 1. Kir?lyi birtokok ?s n?pek a n?met, a cseh ?s a lengyel kutat?sban10
1. 2. 2. Az udvari szolg?l?n?pi szervezet kutat?s?nak f?bb ir?nyai a magyar szakirodalomban12
1.? 3. Az udvari szolg?l?n?pek az ?rp?d-kori magyar t?rsadalomban16
1. 3. 1. Az udvari n?pek egyes csoportjainak feladatai16
1.? 3. 2. Az udvari szolg?l?n?pek jog?ll?sa ?s t?rsadalmi helyzete21
2.? Az udvari szervezet birtokainak ?s n?peinek igazgat?sa a 13-14. sz?zadban25
2. 1. Az udvari n?pek ?s a f?m?lt?s?gok kapcsolata27
2.1.1. A n?dor ?s az udvarnokok27
2. 1. 2. Udvari tiszts?gvisel?k ?s udvari n?pek35
2. 2. Az udvari n?pek ?helyi” szervezete39
2. 2. 1. Az isp?ns?gok szervezete39
2. 3. Az udvari n?pek isp?njai55
2.3. 1. Az udvari n?pek isp?njainak jog?ll?sa, t?rsadalmi helyzete az ?rp?d-korban55
2. 3. 2. A csall?k?zi udvarnokok isp?njai61
2. 3. 3. Az udvari n?pek isp?njainak t?rsadalmi helyzete az Anjou-korban69
2. 3. 4. Az udvari szervezetbe tartoz? n?pek isp?njainak feladata az ?rp?d- ?s az Anjou-korban73
2.3.5. A 13. sz?zad m?sodik fel?ben megjelen? tiszts?gek82
2. 4. Az udvari n?pek kisebb tiszts?gvisel?i87
2. 5. Az udvari birtokok n?peinek ad?z?sa ?s szolg?lata99
2. 5. 1. ?llami (kir?lyi) ad?z?s99
2. 5. 2. Ad?z?s a tiszts?gvisel?knek103
2. 5. 3. A jog?ll?sb?l (condicio) k?vetkez? k?telezetts?gek (servitium)109
2.? 6. Az udvari szervezet birtokainak ?s n?peinek ?tszervez?se122
2.6.1. Udvarnokok ?s v?ruradalmak122
2.?? 6. 2. Udvari n?pek ?s hospestelep?l?sek128
3.Az udvari szervezet ?s n?pei a kir?lyok 13-14. sz?zadi ?birtokpoli?tik?j?ban”136
3. 1. Az udvari szervezetet ?rint? adom?nyok136
3.1.1. Az adom?nyoz?st korl?toz? jogelvek137
3. 1. 2. Az udvari szervezet birtokainak ?s n?peinek eladom?nyoz?s?n?l k?vetett gyakorlat146
3. 2. Az udvari szervezet f?ldjeinek ?s n?peinek restaur?ci?ja a 13-14. sz?zadban152
3. 2. 1. Birtokvisszav?telek a 13. sz?zadban156
3.2.2. Birtokvisszav?telek a 14. sz?zad els? fel?ben169
3. 3. A birtokvisszav?telek lebonyol?t?sa176
3.3.1. A visszav?telekkel megb?zott tiszts?gvisel?k176
3.3.2. A birtokvisszav?tellel megb?zott szem?lyek ?s bizotts??gok tev?kenys?ge191
3. 3. 3. A birtokvissszav?teli akci?k m?rlege206
4.? ?sszefoglal?s208
5.A felhaszn?lt forr?sok ?s szakirodalom j egyz?ke211

Készleten