Kisantal Tam?s: Az ?let tan?t?mesterei

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN: 9786155497933

Megjelen?s: 2017
Nyelv: magyar
Terjedelem: 208 o.
M?ret: 154×230 mm
K?t?sm?d: karton?lt ragaszt?k?t?s

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet olyan probl?m?kat vizsg?l, amelyek gyakran k?v?l esnek a “hivatalos” t?rt?nettudom?ny kutat?si ter?letein, de m?gis er?sen befoly?solj?k napjaink t?rt?nelemk?p?t. Milyen el?feltev?sek m?k?dtetik a t?rt?nelmi korszakok meghat?roz?s?t? Mi a t?rt?nelmi film ?s hogyan kapcsolhat? a t?rt?net?r?shoz? Mi jellemz? az ?sszeesk?v?s-elm?letek logik?j?ra? Hogyan viszonyul egy h?res napl? olvas?sa a t?rt?nelmi tud?sunkhoz? Ilyen ?s ehhez hasonl? k?rd?seket feszegetnek a k?nyv tanulm?nyai, amelyek megpr?b?lj?k az irodalom, a film, a popul?ris t?rt?nelmek ?s a t?rt?nettudom?ny k?z?s metszeteit felt?rk?pezni, valamint a k?l?nf?le tudom?ny- ?s m?v?szeti ?gak k?z?tti hat?rvid?keket bej?rni.

Készleten