Kiss Gergely: Kir?lyi egyh?zak a k?z?pkori Magyarorsz?gon

2,800 Ft

A 14. sz?zad v?g?t?l t?bb t?teles felsorol?s is k?sz?lt azokr?l az egyh?zakr?l, amelyek nem a helyi p?sp?k, hanem az esztergomi ?rsek, illet?leg k?zvetlen?l az Apostoli Sz?k joghat?s?ga al? tartoztak. A k?tet v?laszt keres azon k?rd?sekre, hogy: mi?rt ?ppen az esztergomi ?rsek gyakorolt k?l?nleges joghat?s?got a legt?bb int?zm?ny felett, hogyan alakult ki e helyzet az ?rseks?g ?s az egyes int?zm?nyek t?rt?net?ben, mi kapcsolta ?ket ?ssze, besz?lhet?nk-e kiv?lts?gos int?zm?nycsoportr?l? A k?nyv els? r?sze a kiv?lts?gos helyzet? kir?lyi egyh?zak int?zm?nycsoportj?nak megjelen?s?t t?rgyalja. A m?sodik nagyobb tartalmi egys?g r?szletesen bemutatja az ?rintett int?zm?nyek egyh?zjogi helyzet?nek k?z?pkori fejl?d?s?t, felt?rja e folyamatban szerepet j?tsz? t?nyez?ket. A k?tetet egy ?katal?gus? z?rja, amely valamennyi t?rgyalt int?zm?nyr?l r?vid t?rt?neti ?ttekint?st ny?jt, majd pedig az egyh?zjogi fejl?d?s egyedi mot?vumait mutatja be. A Magyarorsz?gon hi?nyp?tl?nak sz?m?t? munka eredm?nyeinek befogad?s?t t?bl?zatok, grafikonok ?s t?rk?pek seg?tik.

Készleten