Kolta L?szl?: V?r?smarty ?Mih?ly eml?ke Tolna megy?ben

480 Ft

Kiad?:V?lgys?gi M?zeum
Kiad?s helye:Bonyh?d
Kiad?s ?ve:
K?t?s t?pusa:T?z?tt k?t?s
Oldalsz?m:40?oldal
Sorozatc?m:V?lgys?gi F?zetek
K?tetsz?m:6
Nyelv:Magyar
M?ret:20 cm x 15 cm
ISBN:963-00-2483-7
Megjegyz?s:Sz?nes fot?kkal, reprodukci?kkal illusztr?lva.
Perczel S?ndor birtokos k?z?pnemes ?s t?blab?r? h?zitan?t?nak alkalmazta V?r?smarty Mih?lyt nyolc-, hat- ?s ?t?ves fiai, S?ndor, M?ric ?s Mikl?s mell?. A f?l?rva, ?rtelmes fiatalember 1817 november?t?l – egy?vi (1822-23) megszak?t?ssal – 1826 augusztus?ig ?llt a csal?d szolg?lat?ban. Perczel?k az ?szi-t?li h?napokat j?r?szt a pesti b?relt lak?sukban, a ny?ri id?szakot a r?gi b?rzs?nyi ?s az ?j bonyh?di k?ri?ban t?lt?tt?k, ?gy a fi?kkal val? foglalkoz?s mellett V?r?smarty is folytathatta jogi tanulm?nyait. V?r?smarty k?lt?i tehets?g?nek kibontakoz?s?hoz d?nt?en hozz?j?rult az a szellemi k?rnyezet, amellyel Bonyh?don, a 4700 lelkes mez?v?rosban tal?lkozott. Egyr?szt Perczel S?ndor ?udvarh?za a m?velts?g otthona volt, k?nyvt?ra a maga nem?ben egyed?l?ll?” m?sr?szt a bonyh?di pl?b?ni?n mesterre ?s bar?tra tal?lt az ?r? ?s tud?s Egyed Antal pl?b?nos, tov?bb? a fiatalos lend?let?, t?bb nyelvet besz?l?, nagy m?velts?g? Tesl?r L?szl? k?pl?n szem?ly?ben. A hely szellem?r?l V?r?smarty 1824-ben a k?vetkez?ket ?rta Kazinczy Ferencnek: ?Literatur?nkra n?zve a jobb ?zl?st akkor kezdtem valamelyest ?smerni, mid?n el?sz?r B?rzs?nybe jutottam, hol a szomsz?d helyis?gbeli Papok: Tesl?r ?s Egyed k?pzettebb munk?kat adtak kezeimbe; egy?bir?nt maga az Uras?g is seg?tett k?nyveivel.”

TARTALOM

A Perczel-fi?k nevel?je 7
Tolna megyei megeml?kez?sek V?r?smarty Mih?ly sz?let?s?nek sz?zadik ?vfordul?j?n 11
A V?r?smarty-kultusz kezdete Bonyh?don 13
1948-1955: Perczel M?r ?s V?r?smarty Mih?ly renesz?nsza Bonyh?don 17
V?r?smarty-eml?kek G?rb?n 21
A k?lt? eml?ke k?telez 25
Helyt?rt?neti ?s honismereti bibliogr?fia 27
K?pmell?kletek 29

Készleten