Kontaktz?n?k. Hat?rter?letek a sz?nh?z ment

2,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Sorozat: SziTu – Sz?nh?ztudom?nyi Kisk?nyvt?r
ISBN 9786156048325
Megjelen?s: 2019. november 15.
Nyelv: magyar
Terjedelem: 272 oldal
M?ret: A/5 (130×200 mm)
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tet c?me,?Kontaktz?n?k, az ?rintkez?s ter?leteire utal. Azokra a helyekre, ahol a kapcsol?d?sok, ?tfed?sek, k?lcs?nhat?sok intenz?v jelenl?t?vel tal?lkozhatunk. Ahol fizikai, f?ldrajzi, politikai, kultur?lis, antropol?giai, ?rzelmi interferenci?k form?lj?k a z?n?ba b?rmely ir?nyb?l bel?p?ket, az ott tart?zkod?kat. A kultur?lis antropol?gi?b?l k?lcs?nvett kontaktz?na fogalom lehet?s?get k?n?l arra, hogy a k?tet ?r?sai ne a t?rsm?v?szetek fel?l k?zel?tsenek a sz?nh?zhoz, de ne is az ?sszm?v?szeti jelleggel felruh?zott sz?nh?z alkot?elemeinek sz?tv?logat?s?val, elk?l?n?t?s?vel pr?b?lj?k kimutatni a sz?nh?zi vonatkoz?sok jelenl?t?t k?l?nb?z? ter?leteken. A tanulm?nyok olyan ? ak?r a m?v?szet(ek)t?l igen t?voli ? m?fajokat, esem?nyeket, jelens?geket vizsg?lnak, amelyek kontaktusban vannak/lehetnek a sz?nh?z olyan inherens elemeivel, mint a performativit?s, a teatralit?s, a nyilv?noss?g, a test, a t?r, ?s ?gy tov?bb. A tizenkilenc tanulm?ny k?z?tt olyan m?v?szeti ?gak, m?fajok, t?rsadalmi esem?nyek, k?zter?let felhaszn?l?sok ker?lnek el?t?rbe, mint a fotogr?fia, a harcm?v?szet, a vil?gki?ll?t?s, a divatbemutat?, a p?dium el?ad?s, a vill?mcs?d?let, az eml?km?, az eml?k?nneps?g, a t?ntet?s, ?s ?gy tov?bb. Szerepelnek a k?tetben olyan ?r?sok is, amelyek szorosabban a sz?nh?zhoz (csoporthoz vagy alkot?hoz), illetve egy-k?t esetben dr?ma?r?k munk?ss?g?hoz kapcsol?dnak, ?m ezekben is a hat?rter?leti saj?toss?gok szempontjai ?llnak el?t?rben.

Készleten