Kor/T?rs panor?ma. Tanulm?nyok a 70 ?ves Vony? J?zsef tisztelet?re

2,800 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Szerkesztette: Er?ss Zsolt, Gyarmati Gy?rgy

ISBN 9786155497391
Megjelen?s: 2015
Nyelv: magyar
Terjedelem: 246 o.
M?ret: 140×208 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt


Ismertet?

…………………………………………………………………………………………………………………………

Jelen tanulm?nyk?tet legal?bb k?t lehets?ges poz?ci?t k?n?l a Tisztelt Olvas?nak, amelyeket a szerkeszt?k a k?tet c?m?vel is megpr?b?ltak ? hogy sikerrel-e, a nagy?rdem? ?t?let?re van b?zva ? ?rz?keltetni. A n?z?pont ?lland?, a perspekt?v?t azonban a kamer?ba helyezett prizma jellege v?ltogat(hat)ja.
?Korpanor?ma? olvasatban az ?r?sok Vony? J?zsef t?rt?n?szi ?rdekl?d?s?nek f?kusz?ban ?ll? 20. sz?zadi t?rt?nelm?nk napjainkat (is) befoly?sol? jelens?geit, t?rt?neteit (el?zm?nyeit ?s k?vetkezm?nyeit) veszik g?rcs? al?. (Csak egy ?letrajz?b?l ki nem der?l? ?titokra? utalva: a Tan?r ?r ifj? kor?ban eredetileg ?arabist?nak? k?sz?lt?) ?T?rspanor?ma?-k?nt 2015 tavasz?n, Vony? J?zsef 70. sz?let?snapja alkalm?b?l adnak k?rk?pet arr?l, hogy a vele szakmai nexusban ?ll?, s (nem titok) bar?ti viszonyba is keveredett (kor)t?rs t?rt?n?szeket ezid?t?jt milyen k?rd?sek foglalkoztatj?k.
A k?tetben Ormos M?ria, Romsics Ign?c, K?v?r Gy?rgy, Gyarmati Gy?rgy, P?k Attila, P?ski Levente, Zeidler Mikl?s ?s Kerepeszki R?bert egy-egy tanulm?nya olvashat?.

Készleten