Koszta L?szl?: A kalocsai ?rseki tartom?ny kialakul?sa

2,500 Ft

Az ?rp?d-kori egyh?zszervezet egyik legnagyobb probl?m?ja a kalocsai egyh?zmegye l?trej?tte, jog?ll?sa ?s sz?khely?nek kiv?laszt?sa, majd a kett?s sz?khely kialakul?sa. A szerz? n?zete szerint a kalocsai egyh?zmegye nem 1003-ban, hanem az episzkop?lis egyh?zszervezet 1009-es kib?v?t?s?nek keret?ben j?tt l?tre ?s megalakul?s?nak kezdet?t?l fogva ?rseki ranggal rendelkezett. Koszta L?szl? k?t ?vtizednyi kutat?munka eredm?nyeit ?sszefoglalva teljesen ?j, a kor?bbi n?zetekt?l alapjaiban elt?r? eredm?nyre jutott a kalocsai egyh?zmegye korai t?rt?net?t illet?en. Kalocs?t 1009-ben ugyan eredend?en ?rseks?gk?nt alap?tott?k meg, de t?bb mint m?sf?l ?vsz?zadig nem rendelkezett ?n?ll? ?rseki tartom?nnyal, ?gy saj?t suffraganeus p?sp?k?kkel sem. Kalocsa val?j?ban csak titul?ris ?rseks?g volt, f?papja nem gyakorolt t?nyleges ?rseki joghat?s?got. Az egys?ges magyar egyh?ztartom?nyt az 1161 ?sz?n megk?t?tt konkord?tum keret?ben osztott?k fel, ?s ekkor kapott Kalocsa is ?n?ll? ?rseki provinci?t. Koszta L?szl? (1962) a Szegedi Tudom?nyegyetem B?lcs?szettudom?nyi Kara K?z?pkori ?s Kora?jkori Magyar T?rt?neti Tansz?k?nek vezet?je. F? kutat?si ter?lete a k?z?pkori magyar egyh?zt?rt?nelem ?s az ?sszehasonl?t? egyh?zt?rt?net, de emellett v?rost?rt?nettel, helyt?rt?nettel, forr?skiad?ssal ?s t?rt?neti seg?dtudom?nyokkal is foglalkozik. Sz?mos hazai ?s k?lhoni foly?irat szerkeszt?bizotts?g?nak tagja, t?bb ?n?ll? ?s t?rszerz?s k?tete jelent meg Magyarorsz?gon ?s k?lf?ld?n. Tudom?nyos k?zlem?nyeinek sz?ma meghaladja a sz?zat.

Készleten