Kov?cs Andr?s: A k?zn?l l?v? idegen – Antiszemita el??t?letek a mai Magyarorsz?gon

2,800 Ft

A kommunista rendszer buk?sa ut?n Magyarorsz?gon is megjelent a ny?lt antiszemitizmus. Voltak, akik ?gy v?lt?k, hogy mindez csak a sz?l?sszabads?g int?zm?nyes?t?s?nek kellemetlen k?vetkezm?nye: most ny?ltabban jutnak kifejez?sre a kor?bban is megl?v?, de lappang? antiszemita n?zetek ?s ideol?gi?k. M?sok viszont megd?bben?ssel fogadtak a fejlem?nyeket: att?l tartottak, hogy a rendszerv?ltoz?s okozta megr?zk?dtat?sok ?jra ?letre keltett?k, feler?s?tett?k a kor?bbi ?vtizedek sor?n halv?nyulni l?tszott zsid?ellenes el??t?leteket. Val?ban sok minden hangzik el ma az utc?n, jelenik meg a h?zfalakon, ?js?gokban, ami f?lelmet kelthet ?s kelt. De jogosak-e ezek a f?lelmek? Riaszt? m?rt?k?-e m?ris a zsid?elleness?g a mai Magyarorsz?gon? Ebben a k?nyvben a magyarorsz?gi zsid?ellenes el??t?letek alakul?s?t vizsg?ltuk meg az elm?lt m?sf?l ?vtizedben v?gzett szociol?giai kutat?sok adatainak alapj?n. Az elemz?s k?pet rajzol a zsid?ellenes el??t?letek gyakoris?g?r?l, intenzit?s?r?l, tartalm?r?l, kiv?lt? okair?l ?s az el??t?letes csoportokr?l. A k?l?nb?z? id?pontokban keletkezett adatsorok ?sszevet?se sor?n mindenekel?tt arra a k?rd?sre keres?nk v?laszt, hogy az el??t?letess?g v?ltoz?sai m?g?tt kirajzol?dnak-e az antiszemitizmus politiz?l?d?s?nak tendenci?i, ?s azonos?that?-e egy olyan sz?mottev? csoport a mai magyar t?rsadalomban, amely fog?kony a politikai antiszemitizmus ideol?gi?j?ra.

Kiad?:
POLGART K?NYVKIAD? KFT.
Oldalak sz?ma: 268
Bor?t?: KEM?NYT?BLA
S?ly: 410 gr
ISBN: 9789639306882
Nyelv: MAGYAR
Kiad?s ?ve: 2005

Készleten