K?z?pkori hist?ri?k oklevelekben (1002-1410)

2,800 Ft

Fontos, szakemberek ?s ?rdekl?d?k sz?m?ra egyar?nt haszonnal forgathat? kiadv?ny jelent meg a K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r nyit?k?tetek?nt. Az oklevelek narr?ci?s r?sz?nek t?rt?neti forr?s?rt?k?vel eddig is mindenki tiszt?ban volt, oklev?lford?t?sok m?gis igen kis sz?mban jelentek meg (eml?t?sre m?lt? kiv?telek a Tat?rj?r?s eml?kezete vagy a K?roly R?bert eml?kezete c. k?tetek). A k?zread?k ?ltal v?lasztott megold?s, ti. a narr?ci? kimetsz?se az oklev?l test?b?l, persze nem kifog?stalan, de k?ts?gk?v?l jelent?s gyakorlati el?ny?kkel k?rp?tolja az olvas?t: a terjedelem t?bbsz?r?s?re n?veked?s?vel. M?lyusz Elem?r alapvet? munk?ja ut?n (Kir?lyi kancell?ria ?s kr?nika?r?s a k?z?pkori Magyarorsz?gon) nem ?rezz?k sz?ks?gesnek az oklev?l-narrati?k jelent?s?g?nek m?ltat?s?t. Ink?bb a megjelent k?tetre t?rn?nk ?t, amely nyugodtan tekinthet? a magyar t?rt?nelem 400 ?v?nek megismer?s?re szolg?l? sz?veggy?jtem?nynek. Hasonl? meggondol?sb?l ?rezz?k elfogadhat?nak a jegyzetek sz?k terjedelm?t is, hiszen tetsz?s szerint lehetne b?v?teni, pontosabb? tenni s egy?ttal a t?bbsz?r?s?re n?velni a magyar?zatokat… (Veszpr?my L?szl?)
?
Le?r?sSzegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r 1.
M?sodik, ?tdolgozott kiad?s

ISBN 9634824234
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2000
Nyelv: magyar
Terjedelem: 416 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

 

EL?SZ?5
FORR?SSZ?VEGEK (172 oklev?l)33
MELL?KLETEK393
Irodalom395
R?vid?t?sek jegyz?ke399

Készleten