K?z?pkort?rt?neti tanulm?nyok

3,600 Ft

IMM?R HARMADSZOR GY?LT?NK EGYBE – 1999 ?s 2001 ut?n – a szegedi PhD-hallgat?k medievisztikai tudom?nyos ?l?sszak?ra. 1999-ben az ad?dig m?r v?gzett, illetve azon ?vig tanulm?nyaikat folytat? koll?g?k el??ad?sai hangzottak el, 2001-ben pedig azok szerepeltek, akik akkor hallgat?i jogviszonyban ?lltak. A k?t rendezv?nyen 26 szerz? 27 dolgozat?t hallgat?hattuk meg, ?s mindk?t konferencia anyag?t k?l?n k?tetekben k?zz?tett?k. Most, 2003-ban valamennyi volt ?s jelenlegi hallgat?nk felk?r?st kapott tu?dom?nyos eredm?nyei bemutat?s?ra egy r?vid el?ad?s keret?ben, k?z?l?k 19-en mondtak erre igent, vagyis k?t egym?st k?vet? napon 19 el?ad?s hang?zik el (?s jelenik majd meg nyomtat?sban). Ennek az elj?r?snak az a magyar??zata, hogy 2003 szeptember?ben a tizedik tan?vet kezdi el az 1994 elej?n az orsz?gban az els?k k?z?tt, medievisztik?b?l pedig els?k?nt akkredit?lt sze?gedi k?z?pkor-t?rt?neti PhD-k?pz?s. Bizonyos ?rtelemben teh?t jubileum?hoz ?rkezt?nk, ami j? alkalmat teremt arra, hogy visszapillantsunk a megtett ?tra.

A III. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2003. m?jus 8-9.) el?ad?sai
Szerk. Weisz Bogl?rka

ISBN 9634826644
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2003
Nyelv: magyar
Terjedelem: 240 oldal
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Krist? Gyula
El?sz?5
Fedeles Tam?s
A p?csi sz?kesk?ptalan hiteleshelyi vonz?sk?rzete (1354-1526)9
G?lffy L?szl?
II. Anjou K?roly Angers-b?l sz?rmaz? j?vedelmei (Megjegyz?sek egy 1288-as sz?mad?sjegyz?k kapcs?n)23
Homonnai Sarolta
J?nos kalocsai ?rsek szerepe III. Andr?s korm?nyzat?ban33
Kis P?ter
??lelmet szolg?ltat? kir?lyi n?peket elidegen?teni ?s feladatukt?l elvonni nem lehet” (Az udvari szervezet n?peinek eladom?nyoz?s?t korl?toz? jog?elvek a 13. sz?zad utols? ?s a 14. sz?zad els? ?vtizedeiben)49
Kiss Gergely
?talem concessimus libertatem, qualem detinet monasterium Sancti Bene- dicti in Mont? Cassino…” (Pannonhalma ?s a montecassinoi szabads?g [li?bert?s])63
K?falvi Tam?s
Egy p?csv?radi polg?r a 14. sz?zadb?l79
Marton Szabolcs
Egetett szeszek a 15-16. sz?zadi Magyarorsz?gon87
Mislovics Erzs?bet
A nyugat-magyarorsz?gi zsid?s?g n?vhaszn?lati gyakorlata a k?s?-k?z?p?korban93
N?t?ri Tam?s
Aeneas Sylvius Piccolomini sz?noki m?v?szete103
Piti Ferenc
Szabolcs megye Anjou-kori archontol?gi?j?hoz113
Reg?nyi Kund
A budai Irgalmass?g anyja karmelita konvent125
Szabados Gy?rgy
Kalojan, egy ?rom?n nemzeti h?s” (Birodalmi tudat a form?l?d? M?sodik Bolg?r C?rs?gban)139
Sz?nt? Rich?rd
Szempontok Derby gr?fja k?z?p-eur?pai ?tj?hoz151
Szeber?nyi G?bor
Domonkos z?gr?bi p?sp?k politikai szerepe a 12-13. sz?zad fordul?j?n159
Thoroczkay G?bor
Az ?llamalap?t?s kor?nak n?h?ny egyh?zt?rt?neti probl?m?ja (As[e]rik-Anaszt?z ?rsek ?s Sobottin kapcsolata)169
T?th Ildik?
Adal?kok Herm?ny nembeli Lampert orsz?gb?r?i m?k?d?s?hez181
Vajda Tam?s
Hazai v?zimalmaink 1301-1325 k?z?tti okleveles adatai193
Varga Tibor R?bert
Adatok a 14. sz?zadi szentsz?ki b?r?skod?sra Erd?lyben215
Weisz Bogl?rka
A gy?ri v?m ?rp?d-kori t?rt?nete227

Elfogyott