Krist? Gyula: ?r?sok Szent Istv?nr?l ?s kor?r?l

2,320 Ft

A jelen k?tet 18 ?r?st tartalmaz, k?z?s benn?k, hogy valamennyi Szent Istv?nr?l ?s kor?r?l sz?l. P?ly?m kezdete ?ta foglalkoztat els? kir?lyunk szem?lye meg id?szaka, ?s ?vtizedek sor?n t?bb k?nyvem ?s legal?bb k?ttucatnyi dolgozatom t?rgy?ul szolg?lt. A k?nyvek term?szetesen ?lik a maguk ?let?t, de a tanulm?nyok esend?bbek. Mintegy negyedsz?z ?r?sb?l v?logattam ki az itt olvashat? 18-at, amelyek 1972 ?s 1999 k?z?tt jelentek meg k?l?nb?z? helyeken. H?rom eddig csak idegen nyelven volt olvashat?, h?t Szegeden l?tott napvil?got kis p?ld?nysz?m? kiadv?nyokban, de a fennmarad? nyolcb?l is sz?mos olyan van, amelynek t?rt?n?szek ?ltal kev?sb? forgatott foly?iratok adtak helyet. ?gy h?t e 18 tanulm?ny t?lnyom? t?bbs?ge a legsz?kebb szakm?t lesz?m?tva ismeretlen maradt. M?r csak ez?rt sem t?nt feleslegesnek k?tetbe gy?jtve k?zreadni ezeket. Hogy ennek ?ppen 2000-ben j?tt el sz?momra az ideje, nem f?ggetlen a Magyar Millenniumt?l, a kereszt?ny Magyar Kir?lys?g megalap?t?sa 1000. ?vfordul?j?t?l. A tud?snak ilyen alkalmakkor az a dolga, hogy a maga ismereteivel az eml?kez?s ?s az ?nnepl?s re?lis kereteit jel?lje ki, ?s azok t?rgyi hitel?t biztos?tsa. E k?tet a r?szletekr?l sz?l, a t?rt?nelmi szem?lyis?g ?s annak kora apr?bb-nagyobb mozaikjait vet?ti az Olvas? el?. De persze nemcsak az ?rd?g, hanem legt?bbsz?r a l?nyeg, a forr?sos megalapozotts?g, a szakszer?s?g is a r?szletekben lakozik. K?nyvem term?szetesen nem helyettes?thet egy ?j, korszer? Istv?nmonogr?fi?t, de am?g ilyen elk?sz?l (mert el kell k?sz?lnie), a 18 tanulm?ny ?sszess?ge sok ponton ad k?pet az istv?ni ?letp?lya ?s az Istv?n kor fontos k?rd?seir?l, egy?ltal?n arr?l a sorsfordul?r?l, amely 1000 t?j?n ?s r?viddel azt k?vet?en a magyars?gnak oszt?lyr?sz?l jutott.
?
Le?r?sISBN 9634824137
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2000
Nyelv: magyar
Terjedelem: 232 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom

 

El?sz?5
Orient?ci?s ir?nyok a K?rp?t-medenc?ben az ezredfordul? t?j?n7
Rendszerv?lt?s Magyarorsz?gon az ezredfordul?n19
Szent Istv?n35
Kopp?ny feln?gyel?se49
Ke?n, Szent Istv?n ellenfele63
A fekete magyarok ?s a p?csi p?sp?ks?g alap?t?sa79
Ajtony ?s Vidin89
Mer?nyletek Szent Istv?n ellen97
A Szent Istv?n-i ?llam jellegzetess?geir?l101
Szent Istv?n ?s az “ezer?ves alkotm?ny”109
Az egyh?zszervez?s elm?lete ?s gyakorlata Szent Istv?n Intelmei ?s a Szent Gell?rt-legenda t?kr?ben115
Szent Istv?n p?sp?ks?gei121
Telep?t?s ?s ?llamalap?t?s137
K?zigazgat?s Szent Istv?n kor?ban151
Adatok ?s szempontok a magyar helyn?vad?s kialakul?s?hoz a 10-11. sz?zad fordul?ja t?j?n159
Szentkir?ly167
A nagyobbik ?s a Hartvik-f?le Istv?n-legenda sz?vegkapcsolat?hoz175
Szent Istv?n ?s csal?dja az ?rp?d-kori t?rt?net?r?sban195

Készleten