Krist? Gyula: T?jszeml?let ?s t?rszervez?s a k?z?pkori Magyarorsz?gon

3,560 Ft

A k?tet arr?l ad k?pet, hogy 1001 ?s 1526 k?z?tt a k?rp?t-medencei t?rs?g feloszt?s?ban ?s megszervez?s?ben, valamint egyes elemei elnevez?s?ben milyen ind?t?kok ?s m?dozatok j?tszottak szerepet.
?
Le?r?s
?
Szegedi K?z?pkort?rt?neti K?nyvt?r 19.ISBN 963482594x
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2002
Nyelv: magyar
Terjedelem: 230 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

 

El?sz?5
T?jszeml?let14
Az egyh?zi ?s a vil?gi igazgat?s alapvet?se52
Tartom?nyok103
A szakigazgat?s ter?leti egys?gei166
Kitekint?s204
Bibliogr?fia221
T?rk?pek jegyz?ke228

Készleten