Krist?f Ilona: Egyh?zi k?z?pr?teg a k?s? k?z?pkori V?radon (1440?1526)

3,200 Ft

V?rad, Szent L?szl? v?rosa a k?z?pkori Magyar Kir?lys?g fontos kultuszk?zpontja, az egyik leggazdagabb p?sp?ki sz?khely volt. A v?radi kanonoki test?let r?szletes bemutat?sa a Moh?cs el?tti id?szakban illeszkedik az egyh?zi t?rsadalmat vizsg?l?, az elm?lt ?vtizedekben ?j lend?letet kap? kutat?sok sor?ba. A szerz? prozopogr?fiai adatgy?jt?sen alapul? komplex elemz?s sor?n mutatja be a k?ptalan szem?lyi ?sszet?tel?t, a javadalomszerz?s m?dozatait, a kanonokok egyetemi tanulm?nyait, a javadalomhalmoz?st ?s a k?ptalanb?l t?rt?n? tov?bbl?p?s lehet?s?geit. A szempontok egybevet?s?vel, komplex vizsg?lat?val a k?l?nb?z? javadalomszintek ?ltal meghat?rozott karriert?pusokat v?zol fel konkr?t ?letp?ly?kkal illusztr?lva. A kanonokok feladatai, k?teless?gei, karrierlehet?s?gei mellett a humanizmus v?radi megjelen?s?vel is foglalkozik. A munka eg?sz?ben k?zponti szerepet j?tszik Zrednai Vit?z J?nos p?sp?k. Szem?lye, politikai p?lyafut?sa, mec?n?si tev?kenys?ge, humanista udvara, az 1460?1470-es ?vekt?l ?talakul? k?ptalan ?s a 16. sz?zad elej?nek v?radi humanist?i k?r?li k?rd?sekben a szerz? arra t?rekedett, hogy az irodalomt?rt?neti kutat?sokat az okleveles adatokkal ?sszevetve ?rnyalja a kor?bban kialakult k?pet.
Le?r?sISBN 9789638948243
M?ret: 160x240mm
Terjedelem: 320 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten