Kult?r?k tal?lkoz?sa

2,000 Ft

2001. okt?ber 26-?n a Kult?r?k tal?lkoz?sa c. szegedi konferencia megszervez?s?vel k?sz?nt?tt?k a hatvan esztend?s Olajos Ter?zi?t. E k?nyv nemcsak az ott elmondott el?ad?sokat tartalmazza, hanem azokat az ?r?sokat is, amelyeket szerz?ik e k?tet sz?m?ra ut?lag k?sz?tettek
?
Le?r?s?nnepi tanulm?nyok Olajos Ter?zia professzorn? tisztelet?re
Szerk. Makk Ferenc

ISBN 963482580x
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2002
Nyelv: magyar
Terjedelem: 128 oldal
M?ret: 160×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

 

K?sz?nt? (Makk Ferenc)7
Alm?si Tibor:?Urkundenerbe im Karpatenbecken in der Anjou-Zeit13
Blazovich L?szl?:?A kir?lyi szabad v?rosok jogi helyzete az Alf?ld?n, k?l?n?s tekintettel Szegedre21
Blusch, J?rgen:?Lob als Herausforderung (Zur Laus Stultitiae des Erasmus)33
Hajn?czi G?bor:?Volt-e Vitrivius-p?ld?ny M?ty?s kir?ly budai k?nyvt?r?ban41
Havas L?szl?:?A Szent Istv?n-f?le Intelmek ?s lehets?ges biz?nci irodalmi h?ttere49
H. T?th Imre:?Georgiosz bolg?r ?rsek zalav?ri ?lompecs?tje63
J?n?s Ilona:?G?r?g nyelvismeret nyugaton a IX-X. sz?zadban69
K?d?r Zolt?n:?Phil?s, Bergikios ?s a XVI. sz?zadi francia term?szettudom?ny77
Krist? Gyula:?Les villes et les fleuves dans le DAI (De administrando imperio)83
Makk Ferenc:?Les Hongrois et l’Europe entre 895 et 103889
Sz?deczky-Kardoss Samu:?Picti Agathyrsi (Vergilius, Aeneis 4, 146)97
Sz?kely Gy?rgy:?Humbert b?boros k?zdelme az Egyh?z reformj??rt ?s egys?g??rt101
Olajos Ter?zia szakirodalmi munk?ss?ga (D?r Ter?zia)115

Készleten