Kun P?ter: Gourmet Cs?rda

5,900 Ft

36 ?v 36 recept
?telek a m?lt tisztelet?re, a j?v? nemzed?k?nek

Amikor az ?zek hozz?k el? az eml?keket, ?s ?gy ?rzed, olyat alkott?l, ami miatt emlegetik a nevedet, akkor nem dolgozt?l hi?ba. Szeresd a f?z?s minden perc?t, ?s a siker nem marad el.

A k?nyv angol nyelven is el?rhet?.

A szerz? a k?nyvr?l:

“Egy n?v ?s egy fogalom, de legink?bb egy st?lus, amit r?m ragasztott a szakma, ?s ?n b?szk?n viselem. ?gy gondolom, kell?en illik ahhoz az ?ltalam k?pviselt min?s?ghez, ?s a m?lt ir?nti tisztelethez, amit gasztron?mia ter?n k?pviselek. Mindig is fontos volt sz?momra a hagyom?nyok tisztelete, a felmen?ink, sz?leink receptjei ?s a magyar konyha soksz?n?s?ge. Az innov?ci? viszont nem ker?lheti el a vend?gl?t?st ?s ?gy a konyh?t sem. E k?t fogalom ?sszegy?r?s?val tudn?m tal?n jellemezni a Gourmet Cs?rda kifejez?st. A legjobban viszont a k?pek ?s az ?zek adj?k vissza a l?nyeget, amit a k?nyvemben mindenki l?that ?s a receptek elk?sz?t?s?vel meg is k?stolhat.”

Megrendelhet? postai k?zbes?t?ssel vagy szem?lyes ?tv?tellel a Mandulavir?g K?nyvesboltban (P?cs, K?czi?n S?ndor u. 1. )

Készleten