Kupa L?szl? (szerk.): Egy?tt?l?s ?s egy?ttm?k?d

3,200 Ft

B?r a r?gi? t?rt?nete tele volt ?s van is konfliktusokkal ?s fesz?lts?gekkel jelen k?tet b?k?sebb h?rokat pengetve az egy?tt?l?st ?s az egy?ttm?k?d?st ?ll?totta a k?z?ppontba. Ezzel mintegy ellenpontozva az ezt megel?z? kiadv?nyt, amikor ?ppen a konfliktusokat ?j?rt?k k?rbe? a szerz?k. ?gy a k?t egym?st k?vet? k?nyv j?l r?melt J?zsef Attila k?zismert verssor?ra: ?A harcot, melyet ?seink v?vtak, b?k?v? oldja az eml?kez?s.? A b?k?v? old?sn?l sajnos m?g csak r?szben tartunk, s ez a felem?s ?llapot a jelen k?tet t?bb tanulm?ny?ban is ott lappangolt, szerencs?re azonban ink?bb a pozit?v p?ld?k ?s attit?d?k ker?ltek el?. Az is szerencse, hogy a k?nyv szerkeszt?i nem babon?sak, ?gy n?gy blokkban ?sszesen 13 tanulm?ny kapott helyet. Az ?r?sok nagyon v?ltozatos t?m?ja alaposan megnehez?tette a t?macsoportok kialak?t?s?t, de a szerkeszt?k ezzel a probl?m?val is sikeresen megbirk?ztak. Az els? blokkban (?let?Hat?r?Jog) h?rom tanulm?ny szerepel, megtestes?tve a h?rom kateg?ria egy-egy aspektus?t (sz?let?skor v?rhat? ?lettartam n?h?ny k?z?p-eur??pai orsz?gban ? az ?llamhat?rok v?ltoz? szerepe Kelet-K?z?p-Eur?p?ban ? Magyarorsz?g kisebbs?gpolitik?ja). A t?rt?neti visszatekint?st n?gy tanulm?ny k?pviseli, meglehet?sen elt?r? ter?leti l?pt?kben, illetve megk?zel?t?sben: egy munka ?tfogja a t?rt?nelmi Magyarorsz?got, egy m?sik kist?rs?gi jelleg? (Nagysaj?i K?ptalan), s van egy telep?l?sszint? esettanulm?ny is (Mez?ber?ny). V?gezet?l itt kapott helyet egy Bib? Istv?nr?l ?rt tanulm?ny is. K?l?n tematikus egys?get jelent a k?nyvben a t?gabb ?rtelemben vett D?lvid?k, ahol a D?l-Dun?nt?l?Vajdas?g?Muravid?k a ter?leti alapegys?gek. V?gezet?l a gazdas?gi egy?ttm?k?d?s ? politikai megosztotts?g blokkban az el?bbihez a Pozsonyhoz kapcsol?d? szuburbaniz?ci? vizsg?lata, az ut?bbihoz pedig egy k?rp?taljai elemz?s kapcsol?dik.

Le?r?s

Interetnikus kooper?ci? K?z?p-Eur?p?ban

ISBN 9786155181849
Kiad?: Vir?gmandula Kft.
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 204 o.
M?ret: 165×250 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten