Kupa L?szl? (szerk.): Vall?s ?s etnikum K?z?p-Eur?p?ban

3,200 Ft

A jelen k?tet tanulm?nyai a 2007. november 23-24-?n lezajlott tudom?nyos tan?cskoz?s el?ad?sainak tanulm?nny? form?lt v?ltozatait tartalmazza.
A tanulm?nyok h?rom nagyobb tematikai egys?get alkotnak. A kor?bbi k?tetekn?l mark?nsabb t?rt?neti blokk mellett a vall?si k?z?ss?gekr?l sz?l? blokkban kaptak helyet olyan el?ad?sok, amelyek egy-egy r?gi? jelens?gek?nt vizsg?lt?k a vall?si-etnikai k?z?ss?geket a Partium, Erd?ly, a Vajdas?g ?s K?rp?talja vonatkoz?s?ban, valamint amelyek a magyars?g eg?sz?t ?rint? k?rd?sre (a protestantizmusnak a magyars?gtudatban bet?lt?tt szerep?t elemz?), s a Balk?n mai helyzet?re koncentr?l? kutat?sokat ?sszegz? tanulm?nyok. A harmadik blokk ?r?sai egy etnikai k?z?ss?g keret?n bel?l k?zel?tettek a vall?s k?rd?seihez, itt t?bbek k?z?tt a zsid?s?g t?rt?net?hez adal?kokat ny?jt?, vagy ?ppen a vall?s etikai szerep?r?l perui ?s chilei p?ld?k alapj?n sz?l? tanulm?ny kapott helyet.
??K?z?p-Eur?pa etnikai ?sszet?tel?nek, saj?toss?gainak vizsg?lata egy val?di interdiszciplin?ris t?ma, amely minden bizonnyal hossz? ideig munk?t ad a kutat?snak, ?s alkalmas a kutat?i k?v?ncsis?g ?bren tart?s?ra. (Font M?rta)

Le?r?s

ISBN 978?963 87527 1 0
Kiad?: B&D St?di?
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 228 o.
M?ret: 175×255 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten