Kutat?si f?zetek 13.

3,560 Ft

Kutat?si F?zetek c?m? sorozatunk legutolj?ra 2005-ben jelent meg. K?t utols? sz?munkkal doktorandusz hallgat?k k?sz?nt?tt?k 75. sz?let?snapjuk alkalm?b?l Ormos M?ria ?s Hars?nyi Iv?n nyugalmazott professzorainkat. H?rom ?ves sz?net ut?n sorozatunk most megjelen?, 13. k?tete ism?t szolg?l n?mi ?jdons?ggal. Jelenlegi ?j?t?sunk aprop?ja, hogy az ?Eur?pa ?s a magyars?g a 18-20. sz?zadban? T?rt?nelem Doktori Program ?vekkel ezel?tt olyan Interdiszciplin?ris Doktori Iskol?v? alakult ?t, amely imm?r lefedi a 18. sz?zad el?tti t?rt?nelmi korszakokat is, n?prajz ? kultur?lis antropol?gia, illetve politol?gia programjai r?v?n pedig olyan fontos tudom?ny?gakat k?t ?ssze a t?rt?nettudom?nnyal, amelyek a mindennapi tudom?nyos munka ter?n is nagyon sokszor egym?sra vannak utalva. Az elm?lt ?vek alatt egys?gg? ?rett doktori iskol?nk az interdiszciplinarit?s elv?t k?v?nta e kiadv?nysorozat sarokk?v?v? tenni. ?gy a Kutat?si F?zetek a j?v?ben a teljes doktori iskola kiadv?nya lesz, amely teret enged t?rt?neti, n?prajzi, kult?rantropol?giai, politol?giai, de ak?r m?s tudom?ny?ghoz tartoz? ?r?soknak is. Nem v?ltozott viszont az a c?lkit?z?s?nk, hogy sorozatunkkal els?sorban doktorandusz hallgat?inknak k?v?nunk megsz?lal?si lehet?s?get biztos?tani, s tov?bbra is els?sorban olyan ?r?sokat tesz?nk k?zz?, amelyek ?j kutat?sokat prezent?lnak, illetve olyan tudom?nyos eredm?nyeket mutatnak be, amelyek Magyarorsz?gon ? ?s f?leg magyar nyelven ? kev?sb? hozz?f?rhet?ek. Ebben a szellemben fogant mostani k?tet?nk is, amelyet ? rem?lj?k ? tov?bbi tartalmas kiadv?nyok fognak k?vetni.

Le?r?s

Bene Kriszti?n ? Sarl?s Istv?n ? Vit?ri Zsolt (szerk.)
A P?csi Tudom?nyegyetem Interdiszciplin?ris Doktori Iskol?j?nak kiadv?nysorozata

ISBN 9789636422714
ISSN 1416-098613
Kiad?: ?P?csi Tudom?nyegyetem
Megjelen?s: ?2008
Nyelv: ?magyar
Terjedelem: ?266 oldal
M?ret: 145x 205 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
 

Tartalom

 

El?sz?9
Baumgartner Bernadette:?N?met nemzetis?g, magyar iskola, rom?n ?llam. A szatm?ri sv?bok iskola?gye az 1920-as ?vekben 1111
Bene Kriszti?n:?Francia fegyveres kollabor?ci? (1940-45). A L?gion des Volontaires Frangais contre le bolch?visme (LVF) sz?let?se 3535
Fellner M?t?:?Az osztr?k alkotm?ny ?talakul?sa 1920 ?s 1934 k?z?tt53
Fodor Veronika:?A Chorin-csal?d. Munk?sj?l?t ?s szoci?lis gondoskod?s73
Hancz Erika:?A Magyarorsz?gra vonatkoz? kr?nik?k helye a Nagy Sz?lejm?n korabeli oszm?n t?rt?net?r?sban89
Havasdi J?zsef:?A kolera?gy k?zponti szab?lyoz?sa a dualizmusban111
Kisdin? Nem?nyi Barbara:?Az otthonsz?l?s metamorf?zisai135
Nagy Edit:?Gazdas?gi szabot?zs?gyek jogi h?ttere ?s az igazs?gszolg?ltat?s (1946-1948)153
Rausch Petra:??Rivuli Dominarum ac oppidi medii montis” – A szatm?ri b?nyavid?k ?s a nagyb?nyai b?nyakamara 1550-1580 k?z?tt167
Schmidt Andrea:?A t?rt?nelmi adotts?gok szerepe a 21. sz?zadi region?lis fejl?d?sben – Lengyelorsz?g p?ld?j?n189
Slachta Krisztina:?Ifj?s?gi divat, antidivat, szubkult?r?k, ellenkult?ra az NDK-ban az 1960-as ?s 1970-es ?vekben209
Somogyin? Dobai Szilvia:?A hat?rhaszn?lat v?ltoz?sa Feh?rv?rcsurg?n ?s k?rny?k?n227
Stipich B?la:??…Ap?mn?l nem vagyok j?…” A Zalpa-sz?veg ?s a hatalom megoszt?s?nak gyakorlata a Hettita Birodalom korai id?szak?ban245

 

Készleten