Kutat?si f?zetek 15.

3,560 Ft

Bene Kriszti?n ? Sarl?s Istv?n? Vit?ri Zsolt (szerk.)
A P?csi Tudom?nyegyetem Interdiszciplin?ris Doktori Iskol?j?nak kiadv?nysorozata

Le?r?s

ISBN 978963 8850508
ISSN 1416-098615
Kiad?:? P?csi Tudom?nyegyetem
Megjelen?s: ?2009
Nyelv: ?magyar
Terjedelem: ?302 oldal
M?ret: 145x 205 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Tartalom

 

El?sz?13
Bene Adri?n:?Jean-Paul Sartre t?rt?nelemfogalma15
B?r? Teofil:?A hatalom legitim?ci?j?nak problematik?ja a k?t vil?gh?bor? k?z?tti K?ztes-Eur?p?ban31
B?tor T?mea:?A ?Moszkva-Harmadik R?ma? elm?let megalapozotts?ga a leg?jabb szakirodalom t?kr?ben55
Csabai Zolt?n:?Egy k?l?n?s hitelszerz?d?s I. Dareiosz kor?b?l71
Gonda G?bor:?Ki volt ?h?s?ges a haz?hoz?? A ?nemzeth?s?g? meg?llap?t?s?nak problematik?ja Tolna v?rmegye V?lgys?gi j?r?s?ban81
Hossz? Csaba:?A k?sk?ny?k vil?ga103
Kern Tam?s:?V?zlat 10 pontban a rendszerv?lt?s ut?ni v?delem- ?s katonapolitik?r?l121
Kov?cs Tam?s:?Vit?z Kisbarnaki Farkas Ferenc ?lete139
Mad?csy J?zsef:?Gregory Bateson ?s az Anonim Alkoholist?k157
N?meth Nikoletta:?A Jobboldali Ellenz?k k?zigazgat?si programja173
Rab Vir?g:?K?t elk?pzel?s Eur?pa kil?t?sair?l az els? vil?gh?bor?t k?vet?en189
Sarl?s Istv?n:?Az als?-Duna-v?lgyi Duna menti kisv?rosok mez?gazdas?ga a k?t vil?gh?bor? k?z?tt. Dunaf?ldv?r mez?gazdas?ga az 1930-as ?vekben211
Schuller Bal?zs:?Munk?s?nigazgat?s a Bakonyban. 1956 esem?nyei a Halimbai Bauxitb?ny?n?l233
Somogyi Andrea:?Az ?shaza ?s a pog?ny m?lt ?br?zol?sa Pr?gai Cosmas kr?nik?j?ban253
Szigetv?ri Kriszti?n:?V?zlat Primo de Rivera diktat?r?j?r?l (1923. szeptember ? 1930. janu?r)263
Vit?ri?W?ber Adrienn:?V?zlatok egy p?csi amat?r r?g?sz p?lyafut?s?nak kezdeteihez a 19. sz?zad m?sodik fel?ben. Dr. Horv?th Antal (1848?1912) r?g?szeti jelleg?tev?kenys?g?nek adatolhat? kezdetei kiadatlan levelez?sek alapj?n (1866?1867)281

Készleten