Laczlavik Gy?rgy: Kett?s pecs?t alatt. V?rday P?l esztergomi ?rsek, kir?lyi helytart? (1483?1549)

1,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339905
M?ret: 130x200mm

Terjedelem: 160 oldal

K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

V?rday P?l a moh?csi csata ut?ni zavaros id?szakban jutott fel a magyar politikai vezet?s cs?cs?ra, az esztergomi ?rsek (1526?1549) ?s kir?lyi helytart? (1542?1549) a kora legbefoly?sosabb emberei k?z? tartozott. Ennek ellen?re eg?szen mostan?ig alig tudtunk r?la valamit, csal?di h?ttere, felemelked?s?nek k?r?lm?nyei, szem?lyis?ge rejtve maradt az ut?kor el?l. Az ?letrajzot elolvasva azonban v?laszt kaphatunk ezekre a k?rd?sekre.
A szerz? apr?l?kos gonddal szedegette ?ssze a V?rdayra vonatkoz? forr?sokat a k?l?nb?z? lev?lt?rakb?l. Az elsz?rt adatokb?l egy izgalmas, sokoldal?, val?di politikus szem?lyis?g portr?ja rajzolhat? meg. A k?nyvb?l kider?l, hogy a somogy megyei kisnemesi k?rb?l indul? V?rday P?l nem m?ltatlanul ker?lt a magyarorsz?gi politikai elit cs?cs?ra. Sokr?t? szakmai ?s hivatalnoki tapasztalata, amelyet m?g kincstart? kor?ban, 1526 el?tt alapozott meg, az eff?le munk?t?l gyakran ?dzkod? arisztokrata kort?rsai f?l? emelt?k. Meg volt benne a hivatala, a rengeteg feladattal j?r? helytart?i munka ir?nti al?zat, ami a magyarorsz?gi k?zigazgat?st alapjaiban ?tszervez? Habsburg I. Ferdin?nd szem?ben fokozatosan egyre jobban respekt?lt, ide?lis partnerr? tette. F?papk?nt el?v?lhetetlen ?rdemei voltak az esztergomi ?rseks?g ?tk?lt?ztet?s?ben ?s az egyh?zmegye jogainak meg?rz?s?ben. Helytart?i hivatal?ban mindent megtett a k?zponti korm?nyzat meger?s?t?s??rt ?s az orsz?g ?j igazgat?s?nak ?s hat?rv?delm?nek ki?p?t?s??rt, ezzel pedig a Habsburg k?zen maradt Magyar Kir?lys?g meg?rz?s?ben maradand? szerep jutott sz?m?ra.

Elfogyott