Lohn Annam?ria: M?lenkij robot Bonyh?don ?s k?rny?k

4,200 Ft

Jelen k?tet c?lja a ?Schw?bische T?rkei? k?zpontj?ban fekv? Bonyh?d, ?s az ahhoz k?zeli telep?l?sek ter?let?r?l – kiemelve Tolna megy?t ?s a t?rt?neti V?lgys?get – m?lenkij robotra elhurcolt n?met ajk? lakoss?g viszontags?gainak bemutat?sa.

Le?r?s

A mindk?t vil?gh?bor?t elvesz?t? Magyarorsz?gra ?s Eur?p?ra is ?loms?llyal nehezedett a n?met k?rd?s. A kollekt?v b?n?ss?g ?ltal el?t?lt magyarorsz?gi n?metek helyzete, az orosz megsz?ll?s, a lakoss?gcsere, a be? ?s kitelep?t?sek olyan fejezetei az orsz?g t?rt?net?nek, melyek a h?bor? ut?n m?g ki?br?nd?t?bb, embertelenebb viszonyokat teremtettek a lakoss?g sz?m?ra.

A lehangol? t?ma ellen?re besz?lni kell ennek a n?h?ny ?vnek az esem?nyeir?l is, hiszen ugyan?gy hozz?tartozik Magyarorsz?g t?rt?net?hez, mint a boldog b?keid?k.???gy gondolom, sz?mtalan m?vet ?s visszaeml?kez?st olvashatunk a kitelep?t?sr?l, a lakoss?gcser?r?l, de a m?lenkij robot t?mak?r?t is feldolgozta m?r n?h?ny kiv?l? t?rt?n?sz (pl. Szeny?ri Zolt?n, Bogn?r Zal?n, Zielbauer Gy?rgy)? A ?kis munka? a nagyk?z?ns?g sz?m?ra azonban napjainkig az elhallgatott t?rt?nelem r?sze.

A t?ma aktualit?s?t bizony?tja, hogy b?r az utols? ut?ni pillanatr?l besz?lhet?nk, de m?g most, 2016-ban is lehet tal?lkozni olyan id?s emberekkel, akik t?l?lt?k az oroszorsz?gi munkat?borokat. Tal?n az elk?vetkezend? 1-2 ?v az utols? es?ly?nk arra, hogy meghallgassuk, ?s elmondjuk az ? t?rt?neteiket. ?k ?t?lt?k azt, amit mi csak az ?js?gok, k?nyvek lapjain olvashatunk.

Er?sen t?maszkodva az oral history adta lehet?s?gekre, szeretn?m az ?ltaluk meg megtapasztalt, ma azonban m?r ?csak t?rt?nelemk?nt? emlegetett id?szakot feleleven?teni ennek a k?tetnek az oldalain, eml?ket ?ll?tva a t?l?l?knek ?s az idegenben nyugv?knak.

A tanulm?ny anyaga k?t f? pill?ren nyugszik, egyr?szt eddig nyomtat?sban meg nem jelent – fel nem dolgozott – interj?k felhaszn?l?s?n,m?sr?szt a szakirodalmon (illetve k?l?nb?z? falut?rt?neti ?r?sokon). A szakirodalmat az ?ltalam k?sz?tett interj?k a bonyh?di V?lgys?gi M?zeum ?rott ?s nyomtatott forr?sai, ?s a Bonyh?di N?met ?nkorm?nyzat ?ltal rendelkez?semre bocs?tott az ?Elhurcoltak eml?kezete? c?m? p?ly?zatra (2011, 2012-es p?ly?zati anyagok) be?rkezett riportok eg?sz?tik ki. Az eml?tett p?ly?zat arra ir?nyult, hogy min?l t?bb interj? k?sz?lj?n (hangfelv?telek, ?s ?rott anyag is) azokkal az id?s Tolna megyei emberekkel, akik m?g ?lnek, ?s el tudj?k mes?lni, mit is kellett nekik meg?lni?k a m?lenkij robot alatt. Az egys?ges koncepci? levon?s?t nehez?ti, hogy ah?ny telep?l?sr?l vittek el embereket, annyif?le m?don t?rt?nt ez meg. Volt, ahol tudt?k, hogy mi is folyik val?j?ban (legal?bbis a telep?l?s el?lj?r?i), azonban a t?bbs?g s?t?tben tapogat?zott.

Készleten