Luigi Tassoni: A csend retorik?ja

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kiad?: Fakult?s Kiad?
Megjelen?s: 2017
ISBN 9786155848001
M?ret: B/5, 155×230 mm
Terjedelem: 228 oldal
K?t?s: karon?lt, ragaszt?k?t?tt, f?llel

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Luigi Tassoni t?bb tanulm?nya jelent m?r meg magyar nyelven. ?r?saib?l azonban most els? ?zben adunk k?zre magyar nyelv? tanulm?nyk?tetet, mely az elm?lt tizen?t ?vben sz?letett munk?ib?l v?logat. A kiad?sban szerepl? tanulm?nyok sz?les spektrumot ?lelnek fel, egyar?nt betekint?st ny?jtanak a szemiotika, a hermeneutika, a filoz?fia, a m?v?szett?rt?net ?s az irodalomelm?let ter?let?re is. A szerz? nagyr?szt olasz, de a magyar irodalomb?l is vett p?d?kkal mutatja be a csend, a kihagy?s ?s a hi?ny sz?vegszervez? funkci?j?t, illetve t?rja fel a nyelv k?l?nb?z? interpret?ci?s mechanizmusait.
Luigi Tassoni (Catanzaro, 1957) a P?csi Tudom?nyegyetem Romanisztika Int?zet?nek int?zetvezet?je ?s Olasz Tansz?k?nek tansz?kvezet? egyetemi tan?ra. Kutat?sai az olasz irodalomt?rt?net minden
?vsz?zad?ra kiterjednek, Szent ?goston ?s Dante k?z?pkor?t?l eg?szen a kort?rs szerz?kig. Irodalomt?rt?net mellett szemiotik?val ?s m?v?szett?rt?nettel is foglalkozik. 25 ?n?ll? monogr?fia ?s t?bb mint 400 tudom?nyos cikk szerz?je, 20 irodalmi-kritikai kiad?s szerkeszt?je.

Elfogyott