Magyar misszion?riusok. A verbit?k magyarorsz?gi t?rt?nete

3,500 Ft

A verbita szerzetesrendet az 1870-es ?vekben alap?totta Szent Arnold Janssen (1837- 1909) n?met paptan?r. A rend 1916-ban jelent meg Magyarorsz?gon, s k?s?bb M?riak?- m?nden, Budat?t?nyben, K?szegen ?s Kiskunf?legyh?z?n is volt h?za. A magyar provinci?t 1929-ben szervezt?k meg. Amikor a verbita rendet – a t?bbi szerzetesrenddel egy?tt – 1950-ben feloszlatt?k, a rendtartom?ny tagl?tsz?ma meghaladta az ?tven f?t. 1990-ben, m?r a rendszerv?lt?s ut?n, kezdhett?k meg ism?t magyarorsz?gi munk?jukat a verbit?k. Ezen k?nyv l?trej?tt?ben ?ri?si szerep jutott R?v?sz ?v?nak, a Szegedi Tudom?ny- egyetem T?rt?neti Int?zete munkat?rs?nak (aki a verbit?k t?rt?net?t t?bb mint t?z ?ve kutatja). F?radhatatlanul gy?jt?tte az Isteni Ige T?rsas?g?nak magyarorsz?gi hist?ri?j?ra vonatkoz? dokumentumokat, f?nyk?peket ?s visszaeml?kez?seket. Khalil Bernadett a rend tagjainak az ?llamszocializmus korszak?ban meg?lt ?ld?ztet?s?t kutatta lev?lt?ri dokumentumok ?s visszaeml?kez?sek alapj?n. Alapkutat?sait az Allambiztons?gi Szolg?latok T?rt?neti Lev?lt?r?ban v?gezte, de sz?mos (egykori) verbita visszaeml?kez?s?nek r?gz?t?s?vel ?s k?zl?s?vel alkalmazta az oral history m?dszertan?t is. T?th Zolt?n verbita szerzetes a rendtagoknak az 1950. ?vi f?loszlat?s ut?ni helyzet?r?l ?s az ?llamszocializmus alatti tev?kenys?g?r?l sz?l? fejezetek elk?sz?t?s?ben, valamint a k?tetet kieg?sz?t? k?p- ?s forr?sanyag f?lt?r?s?ban ?s sajt? al? rendez?s?ben vett r?szt. A k?tet eg?sz?t monografikus ig?ny jellemzi. A szerz?k igyekeztek mindent f?lt?rni ?s bemutatni a rend magyarorsz?gi megteleped?s?nek k?r?lm?nyeit?l az 1950. ?vi feloszlat?son kereszt?l az ?jraszervez?s id?szak?ig.?
?
Le?r?sR?v?sz ?va, T?th Zolt?n, Khalil Bernadett
Magyar misszion?riusok. A verbit?k magyarorsz?gi t?rt?nete

Kiad?: METEM
ISBN 9789639662568
Megjelen?s: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 228 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten