Magyar Zsolt: R?szletek a hossz?het?nyi pl?b?nia t?rt?net?b?l

1,000 Ft

Jelen ?r?s els?sorban szem?lyes ?rdekl?d?sb?l ?r?dott. Kutat?saim ?gy kezd?dtek, hogy egy nagyobb munk?n dolgoztam, ami a lelki ?let szempontj?b?l igyekszik a hossz?het?nyi egyh?zk?zs?g t?rt?net?t fel?lelni. Ez els?sorban szakmai t?ma, ami nem mindenki sz?m?ra ?rdekes ?s nagyon sok sz?raz adattal dolgozik. A munka sor?n azonban ?lvezettel olvastam azt a dokumentumot, amely kiindul?si alapot k?pzett sz?momra, vagyis a hossz?het?nyi pl?b?nia t?rt?neti napl?j?t.

Jelen tanulm?ny ?rdekesebb r?szeket igyekszik kiragadnia hossz?het?nyi pl?b?nia t?rt?net?b?l, megpr?b?l kit?rni abb?l a keretb?l, ami a t?rt?neti t?rgy? ?r?sokn?l ?lland?an fenn?ll? vesz?ly, hogy unalmas, adatokb?l ?ll? felsorol?s lesz, vagy k?vethetetlen fejteget?seket igyekszik logikai sorrendbe ?ll?tani. Ebb?l k?vetkezik, hogy egy?ltal?n nem a teljess?g ig?ny?vel ?r?dott.

Egyh?zt?rt?neti szempontb?l k?zel?tem meg a t?m?t, ami az?rt t?nt helyesebbnek sz?momra, mivel ezzel m?r foglalkoztam ?s a j?v?ben is k?v?nok foglalkozni, valamint a hossz?het?nyi pl?b?ni?n helyben megtal?lhat? a forr?sok nagy r?sze,ami elengedhetetlen felt?tele a hiteles kutat?snak.

Teh?t jelen munka k?zeppontj?t k?pezik azok az egyh?zt?rt?neti szempontb?l – ?ltalam – ?rdekesnek tartott esem?nyek, szemelv?nyek, amelyek adalekok lehetnek Hossz?het?ny t?rt?net?hez.

Magyar Zsolt

Le?r?s

Hossz?het?nyi honismereti f?zetek 5.

Megjelen?s: 2005.

Terjedelem: 48 oldal

Készleten